Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U ponoć, 10/11. decembar 2016. godine, na snagu će stupiti novi red vožnje Željeznica Republike Srpske i važiće do 9.12.2017. godine.

U novom redu vožnje ŽRS nema većih izmjena u odnosu na trenutno važeći po kojem saobraćaju vozovi sa prevozom putnika.

Uključene promjene se odnose na polaske nekih vozova iz stanica Doboj, Banja Luka, Prijedor i Novi Grad.

Putnike će na istim relacijama prevoziti 29 vozova i po novom redu vožnje, u međunarodnom saobraćaju jedan par brzih vozova, u međuentitetskom jedan par brzih i dva para putničkih, te 21 lokalni voz.

Polasci vozova iz stanice Banja Luka

Zagreb

15.11

         -

        -

        -

        -

Sarajevo

13.39

         -

        -

        -

        -

Doboj

04.42

07.32

13.39

15.32

19.36

Novi Grad

07.25

15.11

15.25

19.25

        -

Dobrljin

15.11

15.25

         -

        -

        -

Polasci vozova iz stanice Doboj

Zagreb

13.35

        -

        -

        -

       -

Sarajevo

07.07

15.24

        -

        -

       -

Banja Luka

04.24

07.25

13.35

15.25

19.25

Petrovo Novo

-

07.28

13.10

15.28

19.28

Tuzla

-

07.28

-

15.28

-

Polasci vozova iz stanice Prijedor

Zagreb

16.09

-

-

-

Sarajevo

12.37

-

-

-

Banja Luka

05.21

07.45

12.37

19.52

Novi Grad

08.39

16.09

16.40

20.40

Dobrljin

16.09

16.40

-

-

Polasci vozova iz stanice Novi Grad

Zagreb

16.45

-

-

-

Sarajevo

12.01

-

-

-

Banja Luka

04.40

07.02

12.01

19.05

Dobrljin

06.00

16.45

17.30

-

O svim eventualnim promjenama do kojih može doći Željeznice Republike Srpske blagovremeno će upoznati javnost putem zvaničnog sajta: www.zrs-rs.com

Putnicima su na raspolaganju brojevi telefona na koje se mogu informisati o polascima i dolascima vozova.

Doboj:         +387 53 209 009      053 209 000 – lok.200
Banja Luka:  +387 51 301 229      051 303 988 – lok.200
Prijedor:      +387 52 211 021
Novi Grad:   +387 52 752 150      052 751 429 – lok.321