Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U ponoć, 10/11. decembar 2016. godine, na snagu stupa novi red vožnje Željeznica Republike Srpske u kome je, u odnosu na objavljeni na našem sajtu, u posljednji čas došlo do izmjena.

U saobraćaju neće biti međunarodnih brzih vozova koji su otkazani u redu vožnje 2016/2017. zbog nemogućnosti postizanja dogovora ŽFBH i HŽ PP oko uslova njihovog saobraćanja na relaciji Zagreb GK -Sarajevo - Zagreb GK.

Željeznice Republike Srpske su dopustile da umjesto njih saobraćaju međuentitetski brzi vozovi na relaciji Sarajevo – Doboj – Sarajevo sa istim vremenima dolazaka i polazaka u i iz stanice Doboj.

Od 29 vozova koji će saobraćati po novom redu vožnje, putnike će u međuentitetskom saobraćaju prevoziti dva para brzih i dva para putničkih vozova. U lokalnom saobraćaju biće 21 voz.

Novi red vožnje važiće do 9. decembra 2017. godine.

Zbog navedenih izmjena, objavljujemo tabelu sa polascima vozova iz većih stanica.

Polasci vozova iz stanice Doboj

Sarajevo

07.07

15.24

        -

        -

       -

Banja Luka

04.24

07.25

-

15.25

19.25

Petrovo Novo

-

07.28

13.10

15.28

19.28

Tuzla

-

07.28

-

15.28

-

Polasci vozova iz stanice Banja Luka

Doboj

04.42

07.32

-

15.32

19.36

Novi Grad

07.25

-

15.25

19.25

        -

Dobrljin

-

15.25

         -

        -

        -

Polasci vozova iz stanice Prijedor

Banja Luka

05.21

07.45

-

19.52

Novi Grad

08.39

-

16.40

20.40

Dobrljin

16.09

16.40

-

-

Polasci vozova iz stanice Novi Grad

Banja Luka

04.40

07.02

-

19.05

Dobrljin

06.00

-

17.30

-

Putnicima su na raspolaganju brojevi telefona na koje se mogu informisati o polascima i dolascima vozova.

Doboj:          +387 53 209 009           053 209 000 – lok.200
Banja Luka:    +387 51 301 229           051 303 988 – lok.200
Prijedor:        +387 52 211 021
Novi Grad:     +387 52 752 150           052 751 429 – lok.321