Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Dva ključna dokumenta, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o radu, juče i danas usvojila je Uprava i Nadzorni odbor Željeznica Republike Srpske, saopštio je na danas održanoj konferenciji za novinare Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS.

Prema novom Pravilniku, Željeznice Republike Srpske biće organizovane u tri osnovna segmenta: zajedničke službe, poslovi operacija i poslovi infrastrukture, Upravu će činiti generalni i dva izvršna direktora, a broj zaposlenih biće manji.

- U ovoj fazi predviđeno je da se sa trenutno zaposlenih 3.101 ovaj broj smanji za 326 izvršilaca, odnosno na 2.775 zaposlenih, kako je predviđeno novom sistematizacijom – rekao je generalni direktor ŽRS.

On je pojasnio da radnici koji po novoj sistematizaciji ne budu raspoređeni neće dolaziti na posao, ali će primati platu sve do obezbjeđivanja novčanih sredstava za isplatu otpremnina i ostalih priznatih a neisplaćenih obaveza.

Kroz završetak investicionog ciklusa na signalno-sigurnosnim uređajima i izmjenom određenih tehnoloških pravila do kraja godine doći će do novog smanjenja izvršnog osoblja, radnika koji su angažovani na regulaciji saobraćaja i u izvršnim službama transporte djelatnosti i vuče vozova. Procjenjuje se da bi do kraja godine prestala potreba za angažovanjem ukupno oko 500 radnika, što će, prema riječima Savanovića, dovesti do uštede samo na troškovima zarada oko 10 miliona KM na godišnjem nivou.

Na najavu organizacije protesta u Željeznicama Republike Srpske generalni direktor uputio je apel svim zaposlenima.

- Pozivam i radnike i sindikate da ne proizvode dejstva kao što su štrajkovi, jer ni mi ni oni time nećemo postići ništa. Obaveze koje su nastale prema radnicima su priznate, da je bilo sredstava one bi bile isplaćene, a sada radimo na tome da uz pomoć Svjetske banke i podršku Vlade RS obezbijedimo neophodna sredstva jer imamo iskrenu namjeru da se sve obaveze prema radnicima izmire – zaključio je Savanović.

Govoreći o drugom, za ŽRS ključnom dokumentu, vršilac dužnosti izvršnog direktora Pravnih poslova Dalibor Đurđić, rekao je da nakon što nije postignut dogovor sa sindikatima oko Kolektivnog ugovora, usaglašen je tekst Pravilnika o radu koji je danas usvojio Nadzorni odbor.

- Morali smo riješiti to pitanje vodeći računa da ovaj Pravilnik o radu ne odstupa od onoga što je dogovoreno sa sindikatima. Sve odredbe koje smo usaglasili sa sindikatima smo unijeli u Pravilnik, jer smo željeli da imamo akt koji će biti prihvaćen i od sindikata i od radnika i koji će se  moći primjenjivati – pojasnio je Đurđić.

On je dodao da Pravilnik nije olako donesen nego su mu prethodile konstruktivne rasprave, konsultacije, usaglašavanja i na republičkom i na granskom nivou. Zadržana su sva radnička prava koja je Zakon o radu propisao, kao i odluke Vlade RS o utvrđivanju radničkih naknada.

- Pravilnik o radu koji je donesen u cilju zaštite prava radnika i  propisivanja načina ostvarivanja radničkih obaveza biće važeći dok se ne zaključi Kolektivni ugovor a Uprava Željeznica Republike Srpske nastaviće pregovore sa sindikatima i dalje - rekao je Đurđić.

Predsjednik Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske Ratko Đuričić rekao je da je prvi korak u reformi napravljen promjenom organizacije.

- Nakon što smo danas usvojili Pravilnik o radu, stvoreni su uslovi za novu tehnologiju koja u ovom trenutku zahtijeva 300 zaposlenih manje. Jedini kriterijum koji je definisao višak zaposlenih je tehnologija koja treba da obezbijedi potpunu funkciju i bezbjedan sistem željeznice, što je u skladu sa evropskim zakonodavstvom u cilju osposobljavanja za otvaranje tržišta – objasnio je Đuričić.