Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Danas smo napravili krupan korak i nadam se da će sindikati prihvatiti ruku Uprave, prije svega da budu partneri i da ovaj proces definišemo, da Željeznice Republike Srpske izvučemo iz stanja u kome se trenutno nalaze. 

Uradili smo značajan dio posla. Ušli smo u fazu prave reforme, gdje smo odvojili  infrastrukturu od prevoza, sada imamo još nekih aktivnosti da to prilagodimo evropskim standardima, ali stvaramo sve uslove da integrišemo ŽRS u evropske željeznice i ovo je jedan od ključnih koraka koji je mnogo važan za Željeznice RS. A važnost je velika i današnjeg konstruktivnog sastanka sa sindikatima, gde oni od danas treba da budu pravi partneri, jer reforme nema bez sindikata – istakao je Ratko Đuričić, predsjednik Nadzornog odbora ŽRS nakon jučerašnjeg sastanka Nadzornog odbora, Uprave i željezničkih sindikata.

Đuričić je upoznao sindikalne vođe da jeNadzorni odbor, zbog izmjene Statuta, razriješio dosadašnju Upravu i imenovao Dragana Savanovića za vršioca dužnosti generalnog direktora, Bojana Ristića, vd izvršnog direktora Poslova operacija i Boška Prelića, vd izvršnog direktora Poslova infrastrukture.

- Postavili smo čelne pozicije, koje nisu nimalo zahvalne kad se treba rješavati viška radnika, povećavati prevoz i istovremeno smanjivati troškove, jer sa troškovima samo za plate od 50 miliona KM ne možemo dalje. Vrijeme teče i bez vašeg partnerstva da prekinemo sudske procese uz dogovor i garancije zajedno sa Upravom i resornim ministarstvom, nećemo moći zaustaviti te troškove – rekao je Đuričić tražeći od sindikata da aktivno učestvuju u pronalaženju zajedničkih rješenja.

O stanju u ŽRS i koracima koji se preduzimaju u cilju reforme govorio je Dragan Savanović, vd generalnog direktora ističući da su započeti ozbiljni razgovori sa Svjetskom bankom i da je formirana Jedinica za implementaciju koja će raditi detaljne procjene i programe o čemu će i sindikati i radnici biti upoznati.

- Program restrukturisanja može se sažeti u četiri koraka. Jedan je restrukturisanje vlasništva, što je djelimično omogućeno kroz izmjene Zakona o željeznicama po kome je predviđeno da cjelokupna imovina postane vlasništvo Republike Srpske, a Željeznicama će biti dodijeljena na korištenje i upravljanje čime će se sve obaveza po osnovu investicija i poreza na imovinu i dio obaveza za amortizaciju preliti na Vladu što će rasteretiti naše bilanse – rekao je Savanović.

Kao drugi dio vlasničkog restrukturisanja Savanović je naveo dokapitalizaciju ističući da će se uslovi za potpuno restrukturisanje Željeznica steći tek kada Vlada postane stopostotni vlasnik.

- Kad su u pitanju neisplaćene obaveze prema radnicima po svim osnovama, obaveze za poreze i doprinose, kao i otpremnine za višak radnika, informatizacija Društva radi adekvatnijeg praćenja procesa rada i donošenja valjanih odluka, i o tome se pregovara sa Svjetskom bankom. To je hitno i to bi Svjetska banka, uz garanciju Vlade, pristala da kreditira iz svojih sredstava, a to bi omogućilo ŽRS da postanu likvidne – pojasnio je Savanović.

Svi koraci odvijaju se paralelno, a kao četvrti, vrlo bitan korak je ulaganje u Željeznice za koje je planirano oko milijardu KM u narednih deset godina, od čega, prema procjeni, 800 miliona KM u modernizaciju pruga i pružnih postrojenja. U Operatora bi, u prvih pet godina, trebalo uložiti 200 miliona KM kako bi Željeznice Republike Srpske u dijelu prevoza bile  opremljene modernijim, novijim, remontovanim voznim sredstvima, što bi im omogućilo da, kad se otvori tržište, budu konkurentne drugim operatorima.

- Moramo razumjeti situaciju, pronaći uzroke problema i partnerski pokušati da ih otklonimo. Dio njih sam iznio u svom izlaganju i jasno je da svoj rad i poslovne aktivnosti moramo usmjeriti na to da povećavamo prihode a smanjujemo troškove. Načelna saglasnost Vlade sa našim viđenjem rješavanja ovakvog stanja postoji a sastanci sa ekspertima Svjetske banke idu u pravcu razrade tih ideja i koraka koje je potrebno preduzeti – zaključio je Savanović.

Da su reforme u Željeznicama potrebne složili su se i predstavnici sindikata.

- Vidim da je došlo vrijeme da se mora razgovarati, ali je to trebalo mnogo ranije. Greška je i naša, ali i vaša. Spremni smo za restrukturisanje i podržavamo vaš napor da osposobite Operatora – rekao je Simo Cvjetković, predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa i iznio niz primjedbi na sistematizaciju, izgubljene sudske sporove i, kako je istakao, štetne ugovore tražeći odgovornost za propuste.

Slične stavove imali su i ostali sindikalci. Spremni su da podrže reforme smatrajući da mogu dati svoj doprinos, ali su u izlaganjima najviše govorili o svom neslaganju sa sistematizacijom. Zato je zaključeno da sindikati Upravi dostave primjedbe kako bi se došlo do najboljeg rješenja.

Kad je u pitanju dug prema radnicima zaključeno je da sindikati daju svoj prijedlog, a Uprava svoj, na koji način da se to riješi i zaustavi gomilanje troškova do obezbjeđivanja sredstava za izmirenje duga.

- Uprava ŽRS sa Svjetskom bankom pregovara o kreditu. Mislim da to ide u dobrom smjeru i nadam se da bi do kraja godine mogli izmiriti sve obaveze prema radnicima koje su nastale u prethodnom periodu – rekao je Ratko Đuričić, predsjednik Nadzornog odbora.