Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Plan poslovanja Željeznica Republike Srpske za period 2017-2019. godina realan je jer su značajno smanjeni rashodi, izdvajanja za plate i troškove održavanja a da se ne ugrozi proces rada i to je maksimum s obzirom da se ne može računati na značajnije povećanje prihoda, smatra predsjednik Nadzornog odbora Ratko Đuričić.

- Očekujem da akcionari usvoje Plan poslovanja koji je realan, jer bez njega nema ni Plana javnih nabavki, a već smo u drugom kvartalu poslovne godine – kaže Đuričić.

U Planu, koji će se ponovo naći pred akcionarima, uvažene su primjedbe IRB-a i u planskim veličinama jasno se vidi namjera Uprave da poslovanje približi zoni pozitivnog poslovanja. Kako je restrukturisanje proces koji je u fazi pripreme, značajniji efekti se ne mogu očekivati u 2017. godini, ali će se pokazati u naredne dvije godine kroz vlasničko, finansijsko i organizaciono restrukturisanje Željeznica.

Prihod od prevoza robe, kao najznačajniji, planiran je na nivou od oko 40 miliona KM u 2017. uz stopu rasta od dva odsto u 2018. i 2019. godini, s obzirom na ograničenost tržišta i nalaz Svjetske banke koji je pokazao da je stanje u privredi takvo da nema značajnijeg prostora za rast tih prihoda, a nije realno očekivati ni povećanje granta iznad sadašnjih 25 miliona KM.

Uzimajući u obzir činjenicu da se prihodi ne mogu značajnije povećati, logično rješenje je predvidjeti kontrolu troškova u smislu smanjenja rashoda kroz, prije svega, najznačajnije dvije kategorije, a to su troškovi radne snage i finansijski rashodi.

Da je to neminovno jasno je iz završnog računa za 2016. godinu gdje su u ukupnim rashodima od 96.724.895 KM dominirali troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi sa 50.756.054 KM, što  pokazuje da prihodi iz osnovne djelatnosti ne mogu pokriti troškove zarada i da se mora ući u reformske poteze čiji su efekti prikazani u 2018. i 2019. kroz Plan poslovanja.

Svođenje broja zaposlenih na optimalno potreban smanjuje i troškove zarada. Planirano je da ŽRS ovu godinu završe sa 2.834, narednu sa 2.684 a 2019. godinu sa 2.534 radnika. Za zarade, naknade i ostale lične rashode u 2017. planirano je oko 42 miliona 640 hiljada KM, u 2018. godini 39,78 miliona KM, a u posljednjoj godini planskog perioda 37 miliona 377 hiljada KM. Pitanje viška radnika rješavaće se penzionisanjem, raspoređivanjem radnika u druga društva i isplatom otpremnina.

Iako smanjeni, troškovi održavanja i materijala za sve tri planske godine još uvijek su visoki, što je realno s obzirom na zastarjelost mobilnih i infrastrukturnih kapaciteta. Ako se u investicijama, kao četvrtoj fazi restrukturisanja, podrži obnova infrastrukturnih i mobilnih kapaciteta, prije svega nabavka lokomotiva, Željeznice će imati znatno manje troškove održavanja.

Kao rezultat mjera koje se preduzimaju u cilju stabilizacije poslovanja je smanjivanje gubitka koji je u ovoj godini planiran na nivou 27,04 miliona KM, narednoj 4,47 miliona KM a na kraju planskog perioda 679.640 KM.

O ovom značajnom dokumentu, koji su prihvatili Odbor za reviziju i Nadzorni odbor ŽRS,  izjašnjavaće se akcionari na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, zakazanoj za 13. april.