Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Zahvaljujući donaciji zagrebačke firme Altpro, u Srpskoj Kostajnici kod Doboja, pušten je u rad uređaj za mjerenje temperature osovinskih sklopova voznih sredstava koji  ulaze u stanicu Doboj.

- Želim da se zahvalim našem donatoru na ovoj visokosofisticiranoj opremi koja će nam u praksi mnogo značiti. U cilju zaštite naših voznih sredstava sada infracrvenim zracima, odnosno laserom, mjerimo temperaturu osovinskih sklopova. Na osnovu toga se mogu spriječiti veća oštećenja a pažljivim praćenjem parametara koje softver preračunava može se i preventivno djelovati – kaže Dragan Savanović, v.d. generalnog direktora Željeznica Republike Srpske.

Savanović kaže da se zahvaljujući ugrađenim uređajima i softverskom paketu može nepogrešivo pratiti prolazak vozova, što je najbolji odgovor onima koji upućuju nestručne optužbe i izmišljaju prolazak kojekakvih, navodno neevidentiranih vozova.

-  Dogovorili smo ugradnju dinamičke vage tako da ćemo uskoro moći kontrolisati težinu natovarene robe i to pojedinačno u svakom vagonu – objašnjava Savanović.

Dodaje da nakon ovoga slijedi priprema uputstava kao i obuka i školovanje kadrova koji će raditi na uređajima.

- Mislim da bi bilo  potrebno ugraditi ove uređaje na prugu kojom prolaze vozovi  iz pravca Tuzle koji odlaze za Sarajevo, u Novom Gradu na izlazu iz Republike Srpske prema Hrvatskoj i jedan uređaj na šamačkoj pruzi – zaključio je Dragan Savanović, v.d. generalnog direktora ŽRS.

Zanimljivo je da su predstavnici firme Altpro nakon puštanja u rad uređaja  simulirali pregrijavanje osovine, nakon čega se na monitoru otpravnika vozova u Doboju oglasio zvučni alarm o pregrijavanju i obavještenje o temperaturama svih parametara koji su alarmantni. Nešto prije toga prugom je prošao putnički voz Banja Luka – Doboj i svi temperaturni parametri su bili u granicama normale.

Ivan Jugović, vođa projekta zagrebačke firme Altpro kaže da je ugrađen sistem za mjerenje temperature osovinskih ležajeva, točkova i disk-kočnica.

- Uređaj mjeri brzinu kretanja i temperaturu u lijevoj i desnoj osovini. Pregrijanost bi mogla dovesti do rastaljenja osovinskog ležaja, što nikako nije dobro – kaže Jugović.

 I on pojašnjava da putem aplikacije otpravnik trenutno može da prati temperaturu elementa i da po potrebi može preduzeti dalje radnje koje su neophodne.

Softver je programiran da na 300 stepeni Celzijusovih izdaje upozorenje a već na 400 stepeni pali se alarm, što je pouzdan znak da voz treba odmah zaustaviti. To su, inače, vrijednosti koje se primjenjuju u njemačkim državnim željeznicama i mogu se korigovati po želji vlasnika ovih skupocjenih uređaja.