Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U sklopu pripreme projekta „Restrukturisanje Željeznica Republike Srpske“, koji je planiran da se sprovodi uz podršku Svjetske banke, u Doboju su danas održana dva sastanka na kojima su prezentovani projekat i nacrt socijalne procjene koja je sastavni dio planiranog restrukturisanja radne snage.

U skladu sa zahtjevima politika i procedura Svjetske banke koji se odnose na socijalna pitanja i zaštitu životne sredine, Željeznice su u julu objavile dokumente Socijalna procjena – nacrt i Plan za upravljanje životnom sredinom, lista za provjeru – nacrt, na srpskom jeziku na svojoj internet stranici sa pozivom javnosti na slanje komentara.

Kao nastavak pripreme projekta, danas su održane konsultacije  na odvojenim sastancima, kojima su ispred ŽRS prisustvovali članovi jedinice za implementaciju projekta i članovi Uprave,  sa sindikalnim organizacijama, a potom i sa predstavnicima opština i gradova i filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kako bi bio predstavljen projekat, nacrt socijalne procjene i čuli komentari na nacrt socijalne procjene.

Sastanak na istu temu sutra će u Banjaluci biti održan sa ministrima u Vladi Republike Srpske, predstavnicima Udruženja poslodavaca, Privredne komore i Zavoda za zapošljavanje.

Današnji sastanci, kao i sutrašnji, početak su buduće kontinuirane saradnje u procesu restrukturisanja Željeznica Republike Srpske.