Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Imajući u vidu činjenicu da se jedan broj radnika Željeznica RS i dalje nalazi u takozvanom štrajku glađu, Uprava Društva još jednom ih poziva da okončaju ovakav vid izražavanja nezadovoljstva i da se vrate svojim redovnim radnim obavezama. 

Radnici imaju pravo da izraze svoje nezadovoljstvo, ali ovakvim vidom protesta ugrožavaju vlastito zdravlje i dopuštaju da njihov težak položaj koriste pojedinci i određene grupe iz Republike Srpskei okruženja radi političke promocije i daljeg urušavanja Željeznica RS, ali i pokušaja urušavanja institucija sistema Srpske.

Uprava ističe da se problemi u okviru Željeznica RS mogu i moraju rješavati isključivo u skladu sa zakonom, uz puno razumijevanje trenutnog stanja u kojem se Društvo nalazi, te poziva sve radnike da svoje nezadovoljstvo iskazuju isključivo u skladu sa propisanim procedurama i u dijalogu sa Upravom. Uprava ne može prihvatiti dijalog sa radnicima koji postupaju suprotno od navedenog, jer bi na taj način bio dat legitimitet postupanju koje nije u skladu sa zakonskim propisima, ali je spremna da sa svim nezadovoljnim radnicima razgovara od onog momenta kada i njihovo postupanje bude uvedeno u zakonske okvire.

Uprava ne spori da prema radnicima postoje značajna dugovanja iz prethodnih godina, te manja dugovanja iz 2017. godine, ali se na rješavanju tog pitanja vode značajne aktivnosti, kako bi se obezbijedila finansijska sredstva da se sva dugovanja prema radnicima izmire početkom 2018. godine. U ovim aktivnostima ključnu ulogu ima Vlada Republike Srpske, kako kroz obezbjeđivanje podrške Svjetske banke, tako i kroz druge vidove podrške unutrašnjem restrukturisanju Željeznica RS, što daje čvrstu garanciju radnicima ŽRS da će njihovi problemi u dogledno vrijeme biti riješeni. O svemu navedenom više puta je informisana javnost,ali i sindikati koji zastupaju radnike Željeznica RS, a koji imaju obavezu da radnicima jasno i objektivno predoče sve informacije koje im Uprava prezentuje, što kod nekih sindikata do sada nije bio slučaj.

Kao i do sada, Uprava će i u narednom periodu voditi računa da se prije svih ostalih troškova poslovanja na mjesečnom nivou prioritetno isplaćuju plate radnicima, a dodatnim angažovanjem pokušaće da obezbijedi i redovniju isplatu toplog obroka i materijalnih troškova radnika. Radnici se pozivaju na odgovorno i razumno postupanje i da imaju povjerenja u započete aktivnosti na rješavanju njihovih problema.