Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U ponoć, 09/10. decembar 2017. godine, na snagu će stupiti novi red vožnje Željeznica Republike Srpske sa važnošću do 08.12.2018. godine.

Putnike će prevoziti 29 vozova i po novom redu vožnje. U međuentitetskom saobraćaju biće dva para brzih vozova na relaciji Sarajevo – Banja Luka – Sarajevo i tri para putničkih vozova na relaciji Doboj – Tuzla – Doboj, a u lokalnom saobraćaju 19 vozova.

Objavljujemo tabelu sa polascima vozova sa prevozom putnika iz većih stanica.

Polasci vozova iz stanice Doboj

Sarajevo

07.13

-

        -

        -

19.25

       -

Banja Luka

04.09

07.25

09.48

15.24

19.18

19.30

Petrovo Novo

-

07.28

13.10

15.28

-

19.28

Tuzla

-

07.28

-

15.28

-

19.28

Polasci vozova iz stanice Banja Luka

Sarajevo

05.35

-

-

-

17.55

-

Doboj

04.22

05.35

07.32

15.32

17.55

19.30

Novi Grad

04.05

07.24

15.25

19.25

-

        -

Dobrljin

04.05

15.25

-

-

   -    

        -

Polasci vozova iz stanice Prijedor

Banja Luka

05.21

07.34

15.58

19.35

Novi Grad

05.18

08.39

16.46

20.43

Dobrljin

05.18

16.46

-

-

Polasci vozova iz stanice Novi Grad

Banja Luka

04.29

06.51

15.15

18.52

Dobrljin

06.01

13.45

17.30

-

Za sve informacije putnicima su na raspolaganju brojevi telefona:

Doboj:          +387 53 209 009           053 209 000 – lok. 200
Banja Luka:   +387 51 301 229           051 303 988 – lok. 200
Prijedor:        +387 52 211 021
Novi Grad:     +387 52 752 150           052 751 429 – lok. 321