Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović i predstavnici kineske kompanije China Shandong International Economic & Tehnical Cooperation Group LTD potpisali su u nedjelju, 26. novembra 2017. godine komercijalni ugovor za projekat modernizacije i rekonstrukcije pruge od Banjaluke, preko Novog Grada i Dobrljina, do državne granice sa Hrvatskom.

- Potpisivanje komercijalnog ugovora je završetak dugotrajnih pregovora tokom kojih smo tražili najpovoljnije rješenje za realizaciju naših planova da ovu dionicu pruge remontujemo i modernizujemo. S obzirom na postojeće stanje željezničke infrastrukture i činjenicu da je pruga od Banjaluke do Dobrljina okosnica željezničkog saobraćaja kojom se preveze najveći dio tereta, to je neophodno uraditi kako bismo dobili kvalitetniju prugu, poboljšali njenu funkcionalnost, povećali bezbjednost i brzinu – rekao je Savanović.

Projekat modernizacije i rekonstrukcije podrazumijeva izradu projektne dokumentacije i remont, u građevinskom smislu oko 106 km pruge, signalno-sigurnosne uređaje sa osiguranjem 50 putnih prelaza, popravak kontakne mreže, telekomunikacije, energetska postrojenja, popravak i rekonstrukciju svih željezničkih objekata uz prugu. Svi pomenuti radovi definisani su u dokumentu Zahtjevi naručioca koji je sastavni dio komercijalnog ugovora.

Kineski partneri, osim ugovora sa Željeznicama Srpske, potpisali su i sporazum sa direktorom JP Autoputevi Republike Srpske Dušanom Topićem o saradnji u vezi sa izgradnjom autoputa od Banjaluke do Novog Grada.

Potpisivanju ovih, za oba preduzeća iz Republike Srpske značajnih dokumenata, u okviru ovogodišnjeg šestog samita Inicijative 16+1 u Budimpešti, prisustvovala je pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Dijana Obradović.