Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Proces restrukturisanja Željeznica Republike Srpske ide u dobrom pravcu, a krajnji cilj je da ovo strateški važno preduzeće postane samoodrživo i profitabilno, rekao je ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić na brifingu za medije u Banjaluci.

Kao nastavak prakse da javnost redovno informišemo, resorni ministar, vd generalnog direktora i predsjednika Uprave ŽRS Dragan Savanović i šef Kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Emanuel Salinas novinarima su govorili o aktivnostima na projektu restrukturisanja Željeznica Srpske nakon kredita koji je, kao podršku projektu u iznosu od 51,3 miliona evra, Svjetska banka odobrila 7. decembra.

- Moram pohvaliti ulogu Svjetske banke u ovom procesu. Od početka su uključeni i njihove sugestije su bile izuzetno korisne. Mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da restrukturisanje uspije i da na kraju tog procesa imamo samoodrživo i profitabilno preduzeće koje će biti primjer i drugim javnim preduzećima u kojima imamo rovito stanje – rekao je resorni minister.

Pojašnjavajući za šta su i u kolikom iznosu namijenjena kreditna sredstva ministar Trninić je istakao da će najveći dio sredstava, 42,7 miliona evra, otići na izmirenje obaveza prema zaposlenima. Biće izmirena sva lična potraživanja radnika od preduzeća iz prethodnog perioda, kao i sva dugovanja za poreze i doprinose.  Za otpremnine 1.000 radnika do kraja procesa predviđeno je 3,5 miliona evra, pet miliona evra za organizaciono restrukturisanje, a za naknadu za povlačenje sredstava oko 128 hiljada evra.

- S obzirom na procedure i činjenicu da sredstva Svjetske banke neće biti operativna barem naredna tri ili četiri mjeseca, Vlada će u tom periodu propratiti obaveze prema zaposlenima, jer smo stava da nijedan radnik ne može biti penzionisan, dobrovoljno otići iz preduzeća ili biti proglašen tehnološkim viškom, a da mu ne budu izmirene sve obaveze - naglasio je Trninić.

On je dodao da će do kraja godine biti penzionisano oko 211 radnika "Željeznica", za šta je potrebna podrška od 3,8 miliona KM. Ta sredstva, tvrdi Trninić, Vlada je već odobrila, a ona će biti vraćena kada odobrena sredstva Svjetske banke budu operativna.

Dragan Savanović, v.d. generalnog direktora ŽRS istakao je da trenutno u ovom preduzeću ima oko 3.000 zaposlenih od kojih se 300 odnosi na administraciju, dok su ostalo izvršne strukture.

- Prema planu restrukturisanja, do kraja ove godine trebalo bi biti penzionisano 211 radnika. Nakon toga krećemo u proces dobrovoljnog odlaska, a radnici će dobiti zaslužene otpremnine iz sredstava Svjetske banke. Potom slijedi utvrđivanje nove sistematizacije, a cilj je da do kraja 2018. godine bude 2.500 zaposlenih. Do 2021. godine, plan je da se broj radnika svede na 2.098 - rekao je Savanović.

Svi su saglasni da je teretni saobraćaj i sada profitabilan, ali ne i putnički za koji se Vlada opredijelila da ga zadrži i da ga subvencioniše.

Emanuel Salinas, šef Kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru istakao je da je Vlada RS preduzela potrebne korake u smislu donošenja zakona koji treba da prati proces restrukturisanja. On je istakao da ŽRS prevoze količinu tereta po kilometru blizu EU prosjeka i da će restrukturisanje omogućiti da teretni saobraćaj bude još efikasniji.