Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Jaki udari vjetra koji su zahvatili veći dio Republike Srpske izazavali su vanredne događaje i prekide u normalnom odvijanju željezničkog saobraćaja na određenim dionicama pruge  usljed čega su kasnili vozovi.

Rano jutros došlo je do nestanka napona u kontaktnoj mreži između službenih mjesta Stanari i Jošavka. Nadležne službe Željeznica Republike Srpske utvrdile su da se mjesto nestanka napona u kontaktnoj mreži nalazi na području između stanica Ukrina i Snjegotina. Intervencijom ekipa na terenu  otklonjene su sve smetnje i pruga je osposobljena za elektrovuču u 10 časova i 50 minuta.

Takođe, do nestanka napona u kontaktnoj mreži došlo je i na dionici između stanica Piskavica i Omarska. Na ovoj dionici pruge do vanrednog događaj došlo je usljed pada drveta na kontaktnu mrežu. Pruga je od 9:40 osposobljena za dizel vuču, a ekipe kontaktne mreže nastavile su da rade na osposobljavanju za elektrovuču.

Isti problem bio je i na dionici pruge između Dragalovaca i Prisoja gdje je drvo koje je palo oštetilo kontaktnu mrežu, ali je i to sanirano.

Usljed vanrednih događaja koje su uzrokovali jaki udari vjetra morali su biti otkazani vozovi na relaciji Banjaluka – Doboj (715 i 6403), Doboj – Banjaluka ( 6402 i 712) te voz Piskavica – Banjaluka (6421).

Brzom intervencijom ekipa na terenu otklonjene su posljedice vanrednih događaja i željeznički saobraćaj je normalizovan oko 15 časova.