Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na sastanku članova Uprave Željeznica Republike Srpske i predstavnika sindikalnih organizacija održanom u Doboju razmatrani su prvi koraci u procesu restrukturisanja preduzeća.

Vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS sa svojim saradnicima informisao je sindikalne predstavnike o početku procesa izmirivanja obaveza prema zaposlenima koji su stekli uslove za penzionisanje po izmjenama Zakona o željeznicama.

Uprava je veoma oprezno pristupila otkazivanju ugovora o radu toj kategoriji radnika pa je prethodno u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja provjerila staž za svakog pojedinačno.

- Do današnjeg dana u Fond PIO predato je ukupno 215 predmeta, od čega je 185 već obrađeno i uplaćeni su im svi zaostali doprinosi. Odobrena pozajmica Vlade RS u iznosu od 3.8000.000 KM je stigla, pa će zaposlenima koji su dobili rješenje za penzionisanje biti isplaćena i sva preostala dugovanja – rekao je nakon sastanka vršilac dužnosti generalnog direktora Dragan Savanović.

On je naglasio da će preostalih 30 predmeta biti završeni nakon novogodišnjih praznika, te da se i u narednom periodu nastavlja sa otkazivanjem ugovora o radu radnicima koji stiču uslove za penzionisanje u skladu sa izmjenama Zakona o željeznicama i Zakonom o PIO. Procjene su da će 2018. godine biti penzionisano ukupno 108 radnika koji stiču sve neophodne uslove.

- Drugi korak u procesu restrukturisanja je upućivanje poziva radnicima u prvom kvartalu naredne godine na dobrovoljni odlazak. Program je napravljen i u prvoj polovini januara ponovo ćemo se sastati sa sindikatima kako bismo usaglasili i razmotrili primjedbe i sugestije, kao i mogućnosti da se uz otpremninu koja je zakonom regulisana tim radnicima isplati i nakanada za dobrovoljni odlazak koja ne može biti veća od otpremnine predviđene zakonom. Ona će se obračunavati prema prosječnoj plati koju je zaposleni imao kao i godinama staža koje je proveo u Željeznicama, a maksimalan iznos po oba osnova je 12 prosječnih plata – rekao je Savanović.

Programom restrukturisanja ŽRS je predviđeno da se broj zaposlenih u ŽRS do kraja 2018. godine svede na 2500 radnika.

U Željeznicama Republike Srpske trenutno je zaposlen 2.961 radnik, od čega 2.916 radnika na neodređeno vrijeme, a cilj je da se do kraja 2021. godine broj zaposlenih svede na 2.098 radnika.

Koraci koji slijede u Željeznicama Republike Srpske su vlasničko restrukturisanje u okviru koga će sva kreditna zaduženja ŽRS biti pretvorena u kapital, rješavanje pitanja malih akcionara, te da ŽRS postanu vlasništvo Republike Srpske.

Prema riječima v.d. generalnog direktora ovaj proces će se paralelno odvijati tokom 2018. godine, nakon čega je od 2019. do 2021. neophodno ustanoviti i uknjižiti svu imovinu, provesti imovinsko-pravne postupke, napraviti novu organizaciju te formirati nova profitabilna preduzeća. Nakon toga slijedi osavremenjavanje i modernizacija Željeznica Republike Srpske.