Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Uprava Željeznica Republike Srpske organizovala je danas u Doboju, neformalno druženje sa novinarima u povodu božićnih i novogodišnjih praznika.Bila je ovo prilika da se sumira saradnja iz protekle godine ali i pruže neophodne informacije vezane za reforme koje su u toku u Željeznicama Republike Srpske.

Željeznice Republike Srpske u prošloj godini prihodovale su za oko 1.000.000 KM više nego 2016. godine, a smanjeni su i troškovi radne snage za oko 2.500.000 KM, rekao je novinarima generalni direktor Željeznica RS Dragan Savanović.

On je istakao je da su Željeznice RS generalno bolje poslovale u 2017. godini, kao i da se završni računi očekuju u februaru, kada će biti kompletirani rezultati i prezentovani javnosti.

Savanović je naveo da u prošloj godini nije naplaćen jedan predviđen grant, koji će predstavljati vanredni prihod u ovoj godini, kao i da su kamate za kredite i dalje u troškovnom delu, po čijem obračunu i knjiženju će ukupan gubitak u poslovanju za 2017. godinu biti manji za oko 700.000 KM.

Željeznice Republike Srpske u prošloj godini ostvarile bolje prihode u teretnom prevozu, gde je evidentirano višestruko povećanje prevoza kontejnera. Očekivanja su da se u ovoj godini pored Banjaluke, otvore terminali za pretovar robe i u Doboju i Prijedoru, kako bi se primenjivao kombinovani transport.

Generalni direktor ŽRS rekao je da očekuje tešku 2018. godinu s obzirom na reforme u preduzeću koje su u toku, navodeći da je neophodna bolja saradnja u preduzeću, sa sindikatima koji deluju u ŽRS, ali i sa medijima, čije je dosadašnje izveštavanje ocenio korektnim.

- U 2018. ulazimo sa planovima povećanja prihoda iz prevoza roba, a kada je reč o prevozu putnika nastoji se smanjiti trend opadanja broja putnika - rekao je Savanović, dodajući da se vode i preliminarni razgovori da se iznajme dizel-motorne garniture iz Srbije.

Tokom 2018. godine  očekuje se i uspostavljanje vozne linije Sarajevo-Bihać i obratno, nakon što Željeznice FBiH osposobe Unsku prugu do Bihaća.

Kao prioritet u 2018. godini naglašene su investicije modernizacije pruga kako bi se povezao zapadni deo države, bogat rudama, sa istočnim, u kojem dominira proizvodnja.

- U ovoj godini biće završena i investicija uvođenja jedinstvenog daljinskog upravljanja, započeta 2016. godine, kako bi se uvezalo šest stanica na relaciji Banjaluka-Doboj, koja će biti jedna od najmodernijih u regionu – naglasio je generalni direktor ŽRS.

Kao prioritet u 2018. godini  navedena je  i modernizaciju pruge i sanacija tunela "Križević".

Savanović je podsetio da su ŽRS sa kineskom kompanijom potpisale komercijalni ugovor kako bi počela modernizacija pruge od Banjaluke do granice sa Hrvatskom, za čiji početak se očekuju sredstva Vlade Republike Srpske.

U 2018. godini realizovaće se i program dobrovoljnog odlaska radnika iz ŽRS, koji su usvojile Vlada Srpske i Svetska banka, s ciljem smanjenja broja radnika po principu dobrovoljnosti, koji će, ako bude dovoljno odziva, sprečiti otkaze po osnovu tehnološkog viška.

Za dobrovoljni odlazak radnika još nije raspisan poziv jer se čeka mišljenje sindikalnih organizacija ali i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, kao i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Po prikupljanju primedaba i  mišljenja koja će se eventualno ugraditi u tekst pravilnika, biti upućen javni poziv zaposlenima za dobrovoljni odlazak, za koji preliminarno ima zainteresovanih radnika.

- Neko ko je primera radi,već 18 godinama zaposlen u ŽRS, zakonski dobija svih šest otpremnina  i još šest naknada za dobrovoljni odlazak iz preduzeća -  pojasnio je generalni direktor ŽRS..

U Željeznicama Republike Srpske trenutno je zaposleno 2.759 radnika, plan je da do kraja 2018. godine broj bude smanjen na oko 2.500, dok se zaključno sa krajem restrukturisanja preduzeća očekuje da broj zaposlenih bude 2.100.