Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Putni prelaz “Tarevci“, na području opštine Modriča, od 12. maja 2016. godine ponovo je osiguran svjetlosnom, zvučnom i putnom signalizacijom i polubranicima što će povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju na veoma frekventnom regionalnom putu Doboj – Modriča.

Ovaj putni prelaz već je bio automatski osiguran, ali je u majskim poplavama 2014. godine uništen, a ogromna oštećenja pretrpjela je i pruga Doboj – Šamac, na kojoj se nalazi.

- Prugu smo svojim snagama i vlastitim sredstvima uspjeli osposobiti kako bi bila prohodna za saobraćaj, a tehničke karakteristike popravljamo u skladu sa finansijskim sredstvima kojih nemamo mnogo na raspolaganju. Zahvaljujući firmi „Altpro“ iz Zagreba, jednom od vodećih proizvođača putnih prelaza i druge željezničke opreme, koja je donirala vrijednu opremu za putni prelaz, danas smo u prilici da ga pustimo u rad na korist i Željeznica i učesnika u drumskom saobraćaju – rekao je Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS.

Unutrašnji uređaj za osiguranje putnog prelaza „Tarevci“ tokom poplava uništen je u potpunosti, a vanjski je pretrpio značajna oštećenja zbog čega je 90 odsto te opreme moralo biti zamijenjeno.

- Mi smo donirali centralni uređaj za osiguranje željezničko-putnog prelaza sa pripadajućom opremom. U saradnji sa stručnim službama Željeznica Republike Srpske, koji su pod našim nadzorom instalirali opremu, ušteđena su značajna sredstva – rekao je Zvonko Viduka, predsjednik Uprave firme „Altpro“.

On je pojasnio da donirani uređaj ima trenutno najviši sertifikat koji se može dobiti, izvozni je proizvod na tri kontinenta, pa su kvarovi gotovo isključeni. S obzirom da su obezbijeđena i tri izvora napajanja električnom energijom, gotovo da je nemoguće da dođe do zastoja u radu.

Uređaj je predviđen da poveća sigurnost učesnika u saobraćaju i propusnu moć pruge, da se vozovi ne moraju zaustavljati pred putnim prelazom, čime se smanjuju troškovi za željeznicu.