Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Njemačka kompanija „Kraiburg Strail“ predstavila je u Željeznicama Republike Srpske inovacije svojih STRAIL sistema izrađene za sve željezničko- putne prelaze, koji povezuju put i prugu na mjestu ukrštanja. 

Saradnja sa njemačkom kompanijom prvi put je uspostavljena prije desetak godina, a cilj nove prezentacije bio je, pored predstavljanja noviteta, čuti glas postojećeg korisnika, iskustva koja su se pokazala na terenu, te upoznati se sa novim potrebama i planovima za budućnost kada su u pitanju održivi sistemi za kolosijeke na Željeznicama RS, rekao je predstavnik kompanije Walter Gruber.

- Zahvaljujući našem patentiranom i univerzalnom sistemu povezivanja moguće je spajanje svih vrsta STRAIL panela. Standardni sistem povezivanja sprečava razmicanje panela i formiranje otvora, te omogućava stabilnost položaja kod ukrštanja pruge i puta. Naš proizvod je jedinstven, prije svega zbog kvaliteta materijala od koga se proizvodi, kao i tradicije duge 45 godina. Naši sistemi su ugrađeni na svim kontinentima, preko 50 hiljada takvih prelaza je ugrađeno širom svijeta i mi se trudimo da naši sistemi rastu i mijenjaju se u skladu sa zahtjevima i iskustvima naših klijenata – istakao je Gruber nakon prezentacije.

STRAIL sistemi za pružne prelaze proizvedeni su od vulkanizovane gume i prilagođeni su najvećim saobraćajnim opterećenjima kroz duži vremenski period. Pored ovog sistema koji se pokazao kao najprihvatljiviji za ŽRS, na prezentaciji su predstavljeni i novi proizvodi kao što su: innoSTRAIL, pontiSTRAIL, pedeSTRAIL i veloSTRAIL sistemi koji se između ostalog u svijetu koriste za sigurne pješačke prelaze ili putne i pružne prelaze sa ekstremnim opterećenjima.

Prezentaciji njemačkih proizvoda, sistema za bezbjednije putne prelaze prisustvovali su nadležni i zaposleni na održavanju pruga ŽRS  iz Doboja i Banjaluke. Direktor Sektora za građevinske poslove u Željeznicama Republike Srpske Goran Rajković istakao je da je prvi put prije deset godina, u okviru remonta pruge Jošavka – Banjaluka, u dužini 22,5 km, ugrađen jedan ovakav sistem sa gumenim patosnicama na pružnom prelazu u stanici Vrbanja. Nekoliko godina kasnije, na 65 kilometara remontovane pruge ugrađen je još 41 sistem sa gumenim patosnicama na isto toliko pružnih prelaza.

- Poboljšanje patosnica na putnim prelazima je i zakonska obaveza. Definisano je da je naša obaveza da održavamo pružne prelaze u zoni na obje strane u dužini od po tri metra od osovine kolosijeka. To podrazumijeva i održavanje drumskog kolovoza na pružnom prelazu. Ugradnjom ovih sistema u mnogome se poboljšava bezbjednost učesnika u drumskom i željezničkom saobraćaju. Naša iskustva su pozitivna jer se pokazalo da gumenim STRAIL patosnicama obezbjeđujemo daleko lakši i bezbjedniji prelazak preko pružnog prelaza – rekao je Rajković.

Planom investicija Željeznica Republike Srpske za 2016. godinu predviđeno je obezbijediti i osigurati jedan broj pružnih prelaza na magistralnim i regionalnim putevima, nabaviti i  ugraditi gumene STRAIL patosnice na šest do sedam pružnih prelaza, ukoliko to finansijska sredstva dozvole.