Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na Saobraćajnom fakultetu u Doboju 3. juna održan je centralni događaj u okviru„Danasaobraćaja Republike Srpske“. Ovogodišnja,treća po redu manifestacija, podsjetila jeprisutne, ali i javnost cijele Republike Srpske,na značaj saobraćaja za njenu privredu, razvoj ekonomije i stanovništvo.

Manifestaciju je otvorio ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, aorganizatori su Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.

Govoreći o značaju manifestacije „Dani saobraćaja Republike Srpske“ iz perspektive Željeznica Republike Srpske, generalni direktor ŽRS Dragan Savanović je naglasio važnost Saobraćajnog fakulteta kao državne obrazovne ustanove, koja,pored drugih usmjerenja,školuje i kadrove za željeznički saobraćaj.

- Perspektive željeznice na ovim prostorima treba posmatrati kroz perspektivu  cjelokupnogokruženja,najmanje prostoraBalkana ili bivše Jugoslavije.Naše željeznice suu stanju u kakvomsu i željezniceokruženja, pa možda čak i u boljem od nekih. Ali,da je to dobro stanje–nijei mora se mijenjati.Izradom Strategije saobraćaja koju trenutno radi Ministarstvo saobraćaja, izradom dobrih planova i povezivanjемsa Evropom, odnosno okruženjem, željeznice imaju perspektivu,ako opstane privreda koju imamo.Ako stvarno proradi veći dio privrede, ako se povežemo sa lukama, sa evropskim gradovima i ako budemo imaliviše tereta da prevozimo, perspektiva je još bolja – rekao je  Savanović. 

Ovogodišnji „Dani saobraćaja  Republike Srpske“ su sadržajno posvećeni bezbjednosti saobraćaja, posebno drumskog. U tom smislu,po riječima Nataše Kostić, pomoćnika ministra saobraćaja, Auto-motosavez Republike Srpske je pripremio pokretne tehničke pregledeitakozvane pijane naočari zanimljive za srednjoškolce kojimogu vidjeti kako izgleda kretati se u alkoholisanom stanju.Pored niza drugih aktivnosti, za studente Saobraćajnog fakulteta održano je niz prezentacilja u cilju upoznavanja sa određenim projektima i djelokrugom rada Ministarstva saobraćaja i resornih preduzeća.

Na značaj podizanja nivoa bezbjednosti saobraćaja ukazao je i Zoran Ćurguz, dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju, koji je naveo podatke na nacionalnom i svjetskom  nivou, a koji govore o ugroženosti bezbjednosti saobraćaja i potrebi da se bezbjednost saobraćaja podigne na viši nivo.

U okviru prezentacijaza studente Saobraćajnogfakulteta, predstavljena je„Lična karta Željeznica Republike Srpske“, a u holu fakulteta izložba eksponata Željeznica Republike Srpske i Pošta Srpske.