Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Svi radovi na implementaciji projekta PS-03, koji podrazumijeva  ugradnju novog sistema SS osiguranja u stanicama Ostružnja, Snjegotina, Jošavka, Čelinac, Vrbanja i Banjaluka sa telekomunikacionim uređajima, kao i polaganje optičkog kabla na dionici od Doboja do Banjaluke sa uvodom u sve stanice sa telekomunikacionim uređajima, teku po predviđenom dinamičkom planu.

U stanici Ostružnja, iz koje je krenula implementacija projekta, završeno je renoviranje unutrašnjosti prostorija koje su prilagođene uslovima potrebnim za rad savremene opreme čije je instalisanje u toku.

Uporedo se radi i na renoviranju kompletne stanične zgrade. Novi krov i stolarija promijenili su njen izgled, a radi se intenzivno i na fasadi. Još nije završena strana pored drumske saobraćajnice koja će biti urađena nakon dozvole potrebne za ograničenje drumskog saobraćaja, odnosno kretanje vozila jednom saobraćajnom trakom.

- Najviše posla urađeno je u stanicama Ostružnja i Snjegotina. Građevinski radovi i instalisanje opreme u stanici Ostružnja biće završeni do kraja juna, kao i eventualne popravke. Kad završimo ovu stanicu, prelazimo na instalisanje opreme u stanici Snjegotina – kaže Darija Dojčinović iz Tehnika investa, zadužena za izvođenje radova na ovom projektu.

Oprema za stanicu Snjegotina još nije isporučena, ali je Snježana Marković, task menadžer zadovoljna urađenim u prethodna dva mjeseca koliko je vremena prošlo od uvođenja izvođača u posao.

- Sve teče planiranom dinamikom. Kad su navedene stanice u pitanju, može se reći da je već gotovo oko 70 odsto predviđenih radova, dok je u ostalim nešto manji obim radova – kaže Markovićeva.

Pored radova u stanicama, u toku su i radovi duž pruge. Otvorene su četiri lokacije na kojima se vrši iskopavanje rova za polaganje cijevi za uduvavanje optičkog kabla.

Implementacijom ovog, za Željeznice Republike Srpske veoma značajnog projekta, biće omogućeno brže, kvalitetnije i bezbjednije odvijanje željezničkog saobraćaja.