Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Radionice Sektora za OŠV (Održavanje šinskih vozila) sa Sekcijama u Doboju, Prijedoru i Banjaluci, uspješno su prošle sertifikacionu provjeru za sertifikat ISO 9001 2008 koji važi do početka juna 2018. godine.

Taj sertifikat radionice su još 2015. godine dobile  od njemačke firme TUV Rheinland koja ima predstavništvo u Beogradu.

U Izvještaju o provjeri koji je dostavljen Željeznicama Republike Srpske (ŽRS), dati su nalazi i preporuke za poboljšanje u radu sistema menadžmenta ŽRS od strane sertifikacione kuće  TUV Rheinland.

- Što se tiče preporuka i mogućnosti za poboljšanje datih od strane sertifikacione kuće, one se u ovom slučaju odnose na teme pripreme implementacije nove verzije sistema ISO 9001:2015, implementacije ISO standarda 14001:2015, koji se odnosi na sigurnost informacija u sistemu menadžmenta i  implementacije ISO 18001: 2007 koji se odnosi na upravljanje životnom sredinom - kaže Branislav Jovičić, diplomirani inžinjer mašinstva, predstavnik ŽRS za ISO standard.

Jovičić kaže da je  u ovogodišnjoj sertifikacionoj provjeri težište bilo na provjeri tehničkih normi i tehnološkoj proceduri opravke šinskih vozila, kao i proceduri upravljanja dokumentima i resursima.

- Riječ je o poštovanju propisanih procedura i arhiviranju, zaštiti i stalnoj raspoloživosti dokumentacije. To je ustvari tehnološko kretanje, kompletan tehnološki tok procesa proizvodnje, odnosno u ovom slučaju održavanja i skladištenja zapisa o kvalitetu. Mjerni uređaji i oprema  treba da su u funkciji, da su ispravni i da se redovno atestiraju - kaže Jovičić.

Izvještaj o provjeri sertifikata predstavlja proces praćenja pridržavanja svih propisanih normi  po sertifikatu ISO 9001:2008. Predstavnici sertifikacione kuće  TUV Rheinland vrše provjeru svake godine, dok se svake tri godine vrši resertifikacija, kada su provjere znatno obimnije.