Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Smanjena ukupna aktivnost privrede u Republici Srpskoj, koja koristi željezničke usluge, u prvoj polovini ove godine odrazila se i na poslovni rezultat Željeznice RS koje su u šestomjesečnom izvještaju iskazale gubitak od 9,9 miliona KM. 

- Poslovanje Željeznica Republike Srpske u prvih šest mjeseci ove godine praćeno je nizom problema i nepredviđenih situacija koje su se odrazile na poslovni rezultat. Nismo uspjeli ostvariti plan, nažalost ni rad kakav smo imali u istom periodu lani. Na to je najviše uticao prevoz u robnom saobraćaju u januaru kada nismo prevezli nijednu tonu rude jer najveći korisnik naših usluga Arcelor Mital nije radio. Situacija se poboljšala u mjesecima koji su uslijedili, pa očekujemo, ako se takav trend nastavi, da godinu završimo sa prihodom manjim samo za januarski – rekao je Dragan Savanović, generalni direktor Željeznica Republike Srpske.

U cilju informisanja javnosti, na konferenciji za novinare u Doboju izneseni su i podaci iz finansijskih izvještaja, prije svega bilans uspjeha.

U posmatranom periodu ostvaren je poslovni prihod od 31.062.598 KM što je za pet miliona maraka manje nego u istom periodu lani.

Uroš Ilić, zamjenik izvršnog direktora Ekonomskih poslova pojasnio je da se 4,3 miliona KM odnose na transportne prihode jer je u periodu januar – jun ove godine prevezeno 600 tona robe manje. I na ostalim pozicijama koje su direktno i indirektno vezane za prevoz, a to je kategorija prihoda po osnovu RIV-a, korištenje kola ŽRS na teritorijama drugih željeznica, zbog smanjenog obima prevoza zabilježeno je i smanjenje prihoda od oko 400 hiljada KM.

- U ovoj godini imali smo značajno povećanje rashoda po osnovu ličnih primanja radnika koja se odnose na topli obrok. Za razliku od prošle, kada je obračunavan u neto iznosu od 112 KM, svih šest mjeseci ove godine obračunat je u neto iznosu od 185 KM, što je povećalo rashode po tom osnovu za oko 1,7 miliona KM. Smanjenje broja zaposlenih sa 3.249, koliko ih je bilo krajem juna 2015. na 3.126 dijelom je to kompenziralo, pa je povećanje ovog troška 900 hiljada KM – rekao je Ilić.

U odnosu na prošlu godinu manje je i ostvarenje na poziciji ostalih prihoda jer Željeznice, zbog niske cijene na tržištu, nisu prodavale staro željezo koga na lageru ima preko 2,5 hiljada tona.

Plate radnicima se redovno izmiruju, ali se kasni sa isplatom toplih obroka i naknada za prevoz.

Generalni direktor očekuje da će se redovnost u isplati plata i ostalih primanja zadržati ako se nastavi trend povećanja prevoza, a Vlada Republike Srpske redovno bude uplaćivala grantove.