Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Vlada Republike Srpske na svojoj poslјednjoj sjednici, razmatrala je i usvojila Izvještaj o poslovanju Želјeznica Republike Srpske za 2015. godinu.

U poslovnu 2015. godinu Želјeznice Republike Srpske su ušle sa jasno definisanim cilјevima, koji podrazumijevaju stabilizaciju i unapređenje želјezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj, kao integralnog dijela sistema evropskih želјeznica.

U tom pravcu, 2015. godina je  početna godina procesa restrukturiranja koji će trajati do konačnog ostvarenja navedenih cilјeva.

U navedenom periodu ŽRS su ostvarile ukupan prihod od 78.593.532 KM i ukupan rashod od 103.751.854 KM, ostvaren je gubitak od 25.158.322 KM. U strukturi gubitka dominiraju troškovi amortizacije od oko 16,18 miliona KM, rezervisanja oko 10 miliona KM i finansijski rashodi oko 13,387 miliona KM.

U oblasti putničkog saobraćaja u 2015. godini prevezeno je 177.200 putnika, što je za dva odsto više od broja putnika u 2014. godini. U oblasti teretnog saobraćaja prevezeno je 4.963.711 tona robe, što je na nivou ostvarenom 2014. godine, ali je istovremeno ostvareno i 450.226.165 netotonskih kilometara, što je za pet odsto više nego godinu ranije. 

U 2015. godini na Želјeznicama Republike Srpske investirano je 1.093.256 KM, od čega su 78 odsto vlastita sredstva.

Kada su u pitanju troškovi u 2015. godini, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda oni su ostvareni u iznosu od 47.789.081 KM, što je u poređenju sa 2014. godinom manje za četiri odsto.

Na dan 31. decembra 2015. godine u Želјeznicama RS bilo je zaposleno 3.172 radnika što je 207 radnika ili za šest odsto manje u odnosu na stanje na dan 31. decembra 2014. godine.

Stabilizacija poslovanja Želјeznica RS imala je dva cilјa. Oni su podrazumijevali sanaciju šteta izazvanih majskim poplavama 2014. godine, kao i pokriće akumuliranih gubitaka iz ranijih godina i dokapitalizaciju kao prvi cilј. Te restrukturisanje Želјeznica Republike Srpske u skladu sa evropskim direktivama u svim segmentima poslovanja, kao drugi cilј.

Najvažniji događaj u poslovnoj 2015. godini je pokriće akumuliranih gubitaka na teret osnovnog - akcijskog kapitala, pri čemu je izvršeno smanjenje na 50.000 KM. Drugi bitan događaj je procjena imovine, gdje su najznačajnije promjene izvršene u procjeni vrijednosti zemlјišta.