Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na danas održanom sastanku članova Uprave Željeznica Republike Srpske i predstavnika tri reprezentativna sindikata razgovarano je o predlogu Nacrta kolektivnog ugovora.

Zaključeno je da oko predloženog Nacrta kolektivnog ugovora nema spornih pitanja jer je njegova izrada u najvećoj meri bazirana na Odluci Vlade Republike Srpske od 30. juna 2016. godine.

-Sva prava koja su definisana Odlukom Vlade RS su implementirana u ovaj nacrt.Jedina nesuglasica koju imamo odnosi se na to da je stav Uprave ŽRS da pojedinačni tabelarni pregled radnih mesta,vrednovanje radnih mesta po koficijentima odnosno po složenosti i uslovima rada, treba da bude sastavni deo sistematizacije i organizacije a ne kolektivnog ugovora – rekao je generalni direktor ŽRS Dragan Savanović.

On je pojasnio da je takva praksa prisutna u većim kolektivima, te da se aktom koji utvrđuje Uprava preduzeća lakše i brže vrše promene i prilagođavanje novim uslovima rada i novoj organizaciji, imajući u vidu da sledi i restrukturisanje preduzeća.

-Na Željeznicama Republike Srpske prisutne su i investicije u modernizaciju željeznica. Promene kao što su ukidanje nekih radnih mesta ali i otvaranje novih sa drugom stručnom spremom i novim uslovima rada, ono je što nas očekuje kroz ovaj proces. I taj posao će se brže i jednostavnije završavati poštujući kolektivni ugovor na nivou Uprave preduzeća a ne dugotrajnim pregovorima, jer posao ne sme da stoji, mora da ide – naglasio je Savanović.

Generalni direktor Željeznica Republike Srpke ocenio je da  je današnji sastanak pokazao da su na dobrom putu da se ovo pitanje ubrzo reši. Postignut je dogovor da se provede određeno istraživanje i kod drugih preduzeća u Republici Srpskoj ali i u okruženju, na koji način su tabelarni deo kolektivnog ugovora dogovorila preduzeća sa većim brojem radnika, kao što su  Željeznice RS.

Predsednik sindikata željezničara Milijan Marković današnji sasatanak je ocenio konstruktivnim i istakao da postoji obostrana želja za potpisivanjem kolektivnog ugovora, za koji je rekao da je od opšteg  interesa te da će biti garant uređenih odnosa unutar preduzeća.

Naredni sastanak članova Uprave Željeznica Republike Srpske i predstavnika sindikata oko završnog dela pregovora, najavljen je za početak meseca septembra.