Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na inicijativu radnika Sekcije za elektrotehničke poslove (ETP) i Sekcije za održavanje pruga (ZOP) Doboj organizovana je i uspješno završena akcija čišćenja dvorišta zgrade u kojoj su smještene radne prostorije zaposlenih u tim organizacionim cjelinama.

- Uhvatili smo malo vremena i organizovali se da u sopstvenoj režiji uredimo dvorište zgrade gdje su smještene prostorije obje Sekcije. Isjekli smo šiblje, orezali grane koje smetaju i očistili taj prostor da nam boravak ovdje bude ljepši - kaže inspirator cijele akcije, direktor Sekcije za elektrotehničke poslove Doboj Branko Radovanović.

“Naoružani“ motorkom, grabljama, vilama i drugim alatom, u akciji čišćenja učestvovali su svi zaposleni čije su radne prostorije u zgradi ZOP-a, raspoloženi i puni entuzijazma da za jedan dan završe cjelokupan posao.

Čišćenjem ograde i sječom šiblja dvorište je dobilo novi izgled, a, prema Radovanovićem riječima, nakon skidanja korozije i ograda će biti ofarbana.

Osim čišćenja dvorišta zaposleni radnici Sekcija ETP i ZOP su u sopstvenoj režiji iz vlastitih sredstava platili korpu kako bi mogli da u sklopu akcije očiste i oluke na zgradi.

Opšti je utisak da su među zaposlenima Sekcija ETP i ZOP domaćini, koji brinu o svom radnom okruženju, a motiv, kako kažu, uvijek postoji, a to je čistije i ljepše radno okruženje.