Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Radovi na osiguranju putnog prelaza Ljeb u punom su jeku i prema riječima inžinjera u Sektoru za elektrotehničke poslove Borislava Popovića, putni prelaz  RLC23 zagrebačke firme ALTPRO, koji je donacija  kompanije EFT rudnik i termoelektrana Stanari biće završen za petnaestak dana.

Putni prelaz tipa RLC23 posjeduje svjetlosno-zvučnu signalizaciju, polubranike, kao i kontrolne signale i daljinsku kontrolu tj. javljanje u stanici Dragalovci.

- Stari putni prelaz je bio osiguran rampom kojom je rukovao radnik. Sada je ovo kompletno automatika, uređaj je sto odsto bezbjedan i ima sertifikat SIL4. To je najviši sertifikat koji se koristi u Evropi, vezano za ovakve uređaje osiguranja putnih prelaza - kaže Popović.

Zasnovan na automatici, putni prelaz u Ljebu se sam uključuje gaženjem uključne tačke koja se nalazi na 1300 metara udaljenosti sa jedne i druge strane putnog prelaza. Zbog toga što je putni prelaz tipa DK (daljinska kontrola), nije potrebno rukovanje iz stanice, već je u stanici samo javljanje u slučaju nekog kvara ili smetnje.    

- Do sada je završeno oko devedeset odsto radova na putnom prelazu Ljeb. Što se tiče posla koji još treba uraditi, to je polaganje preostalog dijela kablova za kontrolne signale, napojnog kabla prema stanici Dragalovci koji će putni prelaz napajati strujom, što se očekuje za nekoliko dana - kaže Miroslav Vuković, šef radne jedinice elektromehaničkih SS (signalno-sigurnosnih) uređaja Doboj, koja vrši održavanje tih uređaja na dionici pruge od Rudanke do Prisoja i koja je bila najviše angažovana oko radova na postavljanju putnog prelaz Ljeb.

Na ovom poslu u Ljebu angažovane su i druge radne jedinice ŽRS, kao što je radna jedinica za održavanje pruga Dragalovci koja je zadužena za izvođenje zemljanih radova, radova na ugradnji kontrolnih i cestovnih signala, kako kaže šef RJ Zoran Stanković, za sve ono što posao konkretno nalaže.

Poslije završetka radova na postavljanju putnog prelaza Ljeb, očekuje se puštanje putnog prelaza u probni rad, odnosno u njegovu funkciju.