Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Novoinstalisani uređaj za osiguranje putnog prelaza Ljeb danas je zvanično pušten u probni rad koji će trajati 90 dana. Ovaj uređaj zamijeniće postojeći sistem osiguranja sa mehaničkim polubranicima nakon što se pusti u zvaničan rad.

- Za vozove je ovaj uređaj u narednih 90 dana u probnom radu, ali će stari način osiguranja i dalje biti aktivan, što znači da neće trpjeti saobraćaj i neće se morati zaustavljati teretni vozovi tokom tog perioda - rekao je Dragan Žigić, šef Službe za SS i TK u Sekciji elektrotehničke poslove Doboj i predsjednik komisije za interni tehnički pregled.

Automatizovanjem putnih prelaza ljudske greške se svode na minimum čime se i bezbjednost funkcionisanja saobraćaja podiže na viši nivo.

Novoinstalisani uređaj, čiji je proizvođač zagrebačka firma Altpro, posjeduje svjetlosno-zvučnu signalizaciju, polubranike, kao i kontrolne signale i daljinsku kontrolu odnosno  javljanje u stanici Dragalovci u slučaju nekog kvara ili smetnje.Ovakav uređaj instalisan je i na putnom prelazu Tarevci i funkcioniše bez problema.

Zasnovan na automatici, putni prelaz u Ljebu se sam uključuje gaženjem uključne tačke koja se nalazi na 1300 metara udaljenosti sa jedne i druge strane putnog prelaza.

Šef stanice Dragalovci – Stanari Dragan Lazić apelovao je na sve učesnike u saobraćaju da poštuju signalizaciju koja je i do sada jasno ukazivala kada je prelaz preko pruge bezbjedan.

Nadležna komisija Željeznica Republike Srpske pratiće probni rad novoinstalisanog uređaja na putnom prelazu Ljeb. Ukoliko budu zadovoljeni svi uslovi funkcionisanja preduzeće se naredni koraci ka dobijanju upotrebne dozvole.