Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

TABLICA CIJENA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE_PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
PRICES RAILWAYS OF REPUBLIKA SRPSKA_PASSENGER
VAŽI ZA RED VOŽNJE 2018 / VALID FOR THE TIMETABLE 2018

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ
INTERNATIONAL TRAFFIC

km

2.razred

1.razred

BAM

EUR

BAM

EUR

01-10

1,60

0,80

2,40

1,20

11-15

2,40

1,20

4,00

2,00

16-20

3,60

1,80

5,10

2,60

21-25

4,40

2,20

6,30

3,20

26-30

5,10

2,60

7,50

3,80

31-35

5,90

3,00

9,00

4,60

36-40

6,70

3,40

10,20

5,20

41-45

7,50

3,80

11,40

5,80

46-50

8,70

4,40

12,60

6,40

51-55

9,40

4,80

14,10

7,20

56-60

10,20

5,20

15,30

7,80

61-65

11,00

5,60

16,50

8,40

66-70

11,80

6,00

17,70

9,00

71-75

12,60

6,40

19,20

9,80

76-80

13,70

7,00

20,40

10,40

81-85

14,50

7,40

21,60

11,00

86-90

15,30

7,80

22,70

11,60

91-95

16,10

8,20

23,90

12,20

96-100

16,90

8,60

25,50

13,00

101-110

18,40

9,40

27,80

14,20

111-120

20,40

10,40

30,60

15,60

121-130

22,00

11,20

32,90

16,80

131-140

23,50

12,00

35,60

18,20

141-150

25,50

13,00

38,00

19,40

151-160

27,00

13,80

40,30

20,60

161-170

28,60

14,60

43,10

22,00

171-180

30,60

15,60

45,40

23,20

181-190

32,10

16,40

48,20

24,60

191-200

33,70

17,20

50,50

25,80

201-210

35,60

18,20

53,20

27,20

211-220

37,20

19,00

55,60

28,40

221-230

38,80

19,80

58,30

29,80

231-240

40,30

20,60

60,70

31,00

241-250

42,30

21,60

63,40

32,40

251-260

43,90

22,40

65,80

33,60

261-270

45,40

23,20

68,50

35,00

271-280

47,40

24,20

70,90

36,20

281-290

48,90

25,00

73,60

37,60

291-300

50,50

25,80

75,90

38,80

301-310

52,50

26,80

78,30

40,00

311-320

54,00

27,60

81,00

41,40

321-330

55,60

28,40

83,40

42,60

MEĐUENTITETSKI SAOBRAĆAJ
BETWEEN ENTITY TRAFFIC

km

2.razred

1.razred

BAM

EUR

BAM

EUR

01-10

1,20

0,60

1,60

0,80

11-15

1,60

0,80

2,80

1,40

16-20

2,40

1,20

3,60

1,80

21-25

3,20

1,60

4,40

2,20

26-30

3,60

1,80

5,10

2,60

31-35

4,40

2,20

6,30

3,20

36-40

4,70

2,40

7,10

3,60

41-45

5,10

2,60

7,90

4,00

46-50

5,90

3,00

8,70

4,40

51-55

6,70

3,40

9,80

5,00

56-60

7,10

3,60

10,60

5,40

61-65

7,90

4,00

11,40

5,80

66-70

8,30

4,20

12,60

6,40

71-75

8,70

4,40

13,30

6,80

76-80

9,80

5,00

14,10

7,20

81-85

10,20

5,20

15,30

7,80

86-90

10,60

5,40

16,10

8,20

91-95

11,40

5,80

16,90

8,60

96-100

11,80

6,00

18,00

9,20

101-110

13,00

6,60

19,60

10,00

111-120

14,10

7,20

21,60

11,00

121-130

15,30

7,80

23,10

11,80

131-140

16,50

8,40

25,10

12,80

141-150

18,00

9,20

26,60

13,60

151-160

18,80

9,60

28,20

14,40

161-170

20,00

10,20

30,20

15,40

171-180

21,60

11,00

31,70

16,20

181-190

22,30

11,40

33,70

17,20

191-200

23,50

12,00

35,30

18,00

201-210

25,10

12,80

37,20

19,00

211-220

26,30

13,40

38,80

19,80

221-230

27,00

13,80

40,70

20,80

231-240

28,20

14,40

42,70

21,80

241-250

29,80

15,20

44,30

22,60

251-260

30,60

15,60

46,20

23,60

261-270

31,70

16,20

48,20

24,60

271-280

33,30

17,00

49,70

25,40

281-290

34,50

17,60

51,70

26,40

291-300

35,30

18,00

53,20

27,20

301-310

36,80

18,80

54,80

28,00

311-320

38,00

19,40

56,80

29,00

321-330

38,80

19,80

58,30

29,80

*Izvor podataka: Sektor za tarife i kontrolu prihoda ZRS