Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU ŠPEDITERSKIH USLUGA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-199-3-93/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-199-5-158/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU BOJA, LAKOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA FARBANJE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-218-3-108/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-218-5-156/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU:
LOT 2: SLUŽBENE OBUĆE ZA ČUVARE - PORTIRE

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-236-3-123/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-236-5-152/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KABLOVSKIH SPOJNICA I MATERIJALA ZA ODRŠAVANJE KABLOVSKE TRASE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-201-3-95/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-201-5-151/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA KONTAKTNU MREŽU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-196-3-90/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-196-5-150/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2016/2017 GODINU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-195-3-92/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-195-5-146/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I NOVI GRAD I SITNU MEHANIZACIJU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-191-3-89/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-191-5-143/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-161-3-79/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-161-5-134/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA DMW 813/814
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-160-3-78/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-160-5-124/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU USLUGE ETALONIRANJA MJERNE I KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA I NOVI GRAD
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-139-3-69/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-2-139-5-112/16