Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOMPRESOR WBO ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-162-3-81/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-162-5-118/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-164-3-83/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-164-5-117-16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ELEKTRO MATERIJALA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-137-3-65/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-137-5-91/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OBRAZACA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-125-3-59/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-125-5-87-16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU GUMENO - ARMIRANIH CRIJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-94-3-35/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-94-5-84/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU RADOVA SANACIJE KROVA I OLUKA NA ROBNOM MAGACINU U STANICI BANJA LUKA (SEKCIJA ZA STD BANJA LUKA)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-3-106-3-48/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-3-106-5-80/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU IZOLOVANIH LIJEPLJENIH SASTAVA, SUSTAMID VEZICA SA SVIM POTREBNIM DIJELOVIMA I SUSTAMID UMECI
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-53-3-21/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-53-5-77/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA BRZINOMJERNI UREĐAJ "HASLER"
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-35-3-22/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-35-5-76/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA SUKCESIVNU NABAVKU POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE, STARTNE AKU - BATERIJE I SUHI ELEMENTI) ZA SS I TK UREĐAJE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-49-3-20/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-49-5-74/16

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA O SUKCESIVNOJ NABAVCI REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE -POSTOLJE Y-25
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1373-1-1-90-5-31/16