Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNO IZVRŠENJE USLUGE OPRAVKE ALTERNATORA PUTNIČKIH VAGONA SA REGULATOROM NAPONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 18.10.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.10.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-177-3-75/17

NABAVKA PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 27.10.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.10.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-149-3-76/17

IZVRŠENJE USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA PO MRS 19 - PRIMANJA ZAPOSLENIH
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude - drugi put
Rok za dostavljanje ponuda je 18.10.2017. godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.10.2017. godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-174-3-73/17

SUKCESIVNA NABAVKA STROGOURAČUNATIH OBRAZACA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 20.10.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.10.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-175-3-74/17

SUKCESIVNA ISPORUKA KLINGERITA, FILCA, AZBESNOG UŽETA I OBUJMICE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 19.10.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.10.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-169-3-70/17

SUKCESIVNA NABAVKA ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 25.10.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.10.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-171-3-72/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba