Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA:
LOT 1 : SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE - PORTIRE
LOT 2 : SLUŽBENE OBUĆE ZA ČUVARE - PORTIRE

Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 12.01.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.01.2018. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-238-3-111/17

SUKCESIVNA NABAVKA RUČNOG ALATA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 12.01.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.01.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-231-3-110/17

SUKCESIVNA NABAVKA TEHNIČKE PLASTIKE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 27.12.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.12.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-227-3-109/17

SUKCESIVNA NABAVKA REZNOG ALATA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 11.01.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.01.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-230-3-108/17

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE MOTORA POMOĆNIH POGONA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 10.01.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.01.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-229-3-107/17

SUKCESIVNA NABAVKA ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 04.01.2018. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.01.2018. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-226-3-106/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba