Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE ODJEĆE ZA IZVRŠNO OSOBLJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 04.01.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.01.2018. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-228-3-104/17

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA DONJI STROJ (OBRTNO POSTOLJE) TERETNIH VAGONA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 10.01.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.01.2018. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-225-3-105/17

SUKCESIVNA NABAVKA LOMLJENOG KAMENA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 26.12.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.12.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-222-3-101/17

NABAVKA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE STANICA (ESTW L90-5)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 26.12.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.12.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-224-3-100/17

SUKCESIVNA NABAVKA MASTI I ULJA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 03.01.2018. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.01.2018. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-223-3-102/17

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE NAVLAČENJA CRIJEVA DP VENTILA I REPARACIJA CRIJEVA GLAVNOG VODA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 29.11.2017. godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.11.2017. godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-204-3-94/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba