Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA ZA DOBOJ, BANJA LUKU, PRIJEDOR I NOVI GRAD I SITNU MEHANIZACIJU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 24.11.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.11.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-197-3-84/17

ISPORUKA PROMOTIVNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 10.11.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.11.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-190-3-82/17

NABAVKA PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 03.11.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.11.2017. godine u 09,00 časova

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-149-8-81/17

SUKCESIVNO IZVRŠENJE USLUGE OPRAVKE ALTERNATORA PUTNIČKIH VAGONA SA REGULATOROM NAPONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 18.10.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.10.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-177-3-75/17

NABAVKA PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 27.10.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.10.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-149-3-76/17

IZVRŠENJE USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA PO MRS 19 - PRIMANJA ZAPOSLENIH
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude - drugi put
Rok za dostavljanje ponuda je 18.10.2017. godine do 12,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.10.2017. godine u 13,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-174-3-73/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba