Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-, 661- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 08.07.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 08.07.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-185-3-59/15

NABAVKA USLUGE OBUKE I CERTIFIKACIJE TEHNIČKIH LICA U OBLASTI ISPITIVANJA MATERIJALA I ZAVARENIH (ZALEMLJENIH) SPOJEVA METODOM BEZ RAZARANJA PREMA STANDARDU SRPS EN ISO 9712 („KVALIFIKACIJA I CERTIFIKACIJA OSOBLJA ZA IBR METODOM“) - II put
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 02.07.2015.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 02.07.2015.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-182-3-56/15

NABAVKA USLUGE KOLEKTIVNOG-KOMBINOVANOG OSIGURANJA RADNIKA PRI I IZVAN OBAVLJANJA REDOVNOG ZANIMANJA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 29.06.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 29.06.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-184-3-55/15

NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM JAVNOM PREVOZU
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 30.06.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 30.06.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-183-3-54/15

SUKCESIVNA NABAVKA - II put
LOT 1: KREČNJAČKOG TUCANIKA I LOMLJENOG KAMENA
LOT 2: ERUPTIVNOG TUCANIKA

Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 03.07.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.07.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-180-3-58/15

SUKCESIVNA NABAVKA BUKOVIH IMPREGNISANIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 02.07.2015.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 02.07.2015.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-181-3-57/15

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba