Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA GUMA VANJSKIH I UNUTRAŠNJIH ZA TERETNA VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 22.12.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.12.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-261-3-149/16

NABAVKA USLUGE OPRAVKE ALTERNATORA PUTNIČKIH VAGONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 16.12.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.12.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-258-3-148/16

SUKCESIVNA NABAVKA KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 23.12.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 23.12.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-260-3-147/16

NABAVKA SIGNALNIH SREDSTAVA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude - II put
Rok za dostavljanje ponuda je 13.12.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.12.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-257-3-144/16

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE SEKTORA IS I IT
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude - II put
Rok za dostavljanje ponuda je 13.12.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.12.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-256-3-145/16

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU - RELEJI
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude - II put
Rok za dostavljanje ponuda je 09.12.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.12.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-251-3-142/16

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba