Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA BOJA, LAKOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA FARBANJE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 27.10.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.10.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-218-3-108/16

NABAVKA AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-, 661- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 26.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-216-3-105/16

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 26.10.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.10.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-217-3-106/16

NABAVKA VODOOTPORNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 25.10.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.10.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-213-3-104/16

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 25.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 25.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-212-3-103/16

NABAVKA MEBL ŠTOFA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 13.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 13.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-210-3-102/16

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba