Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

NABAVKA IMPREGNISANE MOSTOVSKE GRAĐE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 26.07.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 26.07.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-63-3-26/17

SUKCESIVNA NABAVKA HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 03.08.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.08.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-65-3-27/17

NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA (DIO SPECIFIKACIJE – ELEKTROMATEIJAL ZA UGRADNJU PREOSTALIH 9 BRZINOMJERNIH UREĐAJA TELOK 1500 NA LOKOMOTIVE SERIJE 441)
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 03.08.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.08.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-62-3-25/17

SUKCESIVNA NABAVKA KREČNJAČKOG TUCANIKA I GRUSA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 01.08.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.08.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-58-3-24/17

NABAVKA USLUGE OSVJEŽENJA 30 ME LICENCI PROGRAMA „PANTHEON“
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 21.07.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.07.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-57-3-23/17

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA ELEKTRONSKIH ŠINSKIH MAZALICA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 21.07.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.07.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-56-3-22/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba