Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 24.11.2016. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.11.2016. godine u 09,00 časova

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-209-8-127/16

SUKCESIVNA NABAVKA :
LOT 1 : SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE – PORTIRE I
LOT 2 : SLUŽBENE OBUĆE ZA ČUVARE – PORTIRE

Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.11.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.11.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-236-3-123/16

NABAVKA USLUGE SUKCESIVNE OPRAVKE KOLSKIH VAGA DO 100 TONA, VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA, DECIMALNIH I NEDIGITALNIH VAGA PO POTREBI
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 03.11.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.11.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-228-3-120/16

NABAVKA USLUGE SUKCESIVNOG BAŽDARENJA KOLSKIH VAGA DO 100 TONA, VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA, DECIMALNIH I NEDIGITALNIH VAGA PO POTREBI
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 03.11.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 03.11.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-229-3-119/16

NABAVKA USLUGE OPRAVKE – SERVISIRANJA VUČNIH MOTORA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 10.11.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.11.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-220-3-121/16

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA VIJČANI KOMPRESOR ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 04.11.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.11.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-231-3-116/16

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba