Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA MEHANIČKI DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 21.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-211-3-100/16

SUKCESIVNA NABAVKA ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 21.10.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 21.10.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-209-3-101/16

SUKCESIVNA NABAVKA USLUGE OPRAVKE MOTORA POMOĆNIH POGONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - II put
Rok za dostavljanje ponuda je 12.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 12.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-206-3-98/16

SUKCESIVNA NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 20.10.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.10.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-207-3-99/16

SUKCESIVNA NABAVKA ČELIKA I LIMOVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 20.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 20.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-205-3-97/16

SUKCESIVNA NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE SAT MOTORA TIP 3508 I 3406 UGRAĐENIH NA LOKOMOTIVE SERIJE 643- I LOKOMOTIVE SERIJE Rh 2062
Otvoreni postupak - drugi put
Rok za dostavljanje ponuda je 19.10.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.10.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-202-3-94/16

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba