Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2017/2018 GODINU.
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 17.08.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.08.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-90-3-36/17

NABAVKA NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 17.08.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.08.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-87-3-35/17

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE SAT MOTORA TIP 3508 I 3406 UGRAĐENIH U LOKOMOTIVE SERIJE 643- I LOKOMOTIVE SERIJE Rh 2062
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 10.08.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 10.08.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-84-3-33/17

NABAVKA MATERIJALA I DIJELOVA ZA POVRATNI VOD KM
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 09.08.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 09.08.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-86-3-34/17

NABAVKA ROBA (MATERIJALA) ZA SANACIJU STKA KABLA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 16.08.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 16.08.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-85-3-32/17

NABAVKA SUKCESIVNE USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA „PANTHEON“
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 08.08.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 08.08.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-83-3-31/17

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba