Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA TEČNOSTI ZA UNUTRAŠNJE I VANJSKO PRANJE PUTNIČKIH VAGONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 02.11.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 02.11.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-227-3-115/16

SUKCESIVNA NABAVKA SANITARNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 02.11.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 02.11.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-226-3-114/16

NABAVKA USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA ZA 2016. GODINU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - drugi put
Rok za dostavljanje ponuda je 01.11.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.11.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-223-3-112/16

SUKCESIVNA NABAVKA KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 01.11.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 01.11.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-194-3-110/16

NABAVKA GUMENO-METALNIH ELEMENATA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 27.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 27.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-221-3-111/16

NABAVKA TERMOIZOLACIONIH STAKALA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 28.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 28.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-222-3-109/16

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba