Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA KABLOVSKIH SPOJNICA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE KABLOVSKE TRASE
Otvoreni postupak - drugi put
Rok za dostavljanje ponuda je 19.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-201-3-95/16

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 642/643
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 11.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 11.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-200-3-96/16

NABAVKA ŠPEDITERSKIH USLUGA
Otvoreni postupak sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem
Rok za dostavljanje ponuda je 18.10.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.10.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-2-199-3-93/16

SUKCESIVNA NABAVKA UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2016/2017 GODINU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 14.10.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-195-3-92/16

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA ZA KONTAKTNU MREŽU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 18.10.2016.godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 18.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-196-3-90/16

SUKCESIVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I NOVI GRAD I SITNU MEHANIZACIJU
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 14.10.2016.godine do 11,00 časova​
Javno otvaranje ponuda je 14.10.2016.godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-191-3-89/16

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba