Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

SUKCESIVNA NABAVKA :
LOT 1 : REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU „OERLIKON“ I
LOT 2 : REZERVNIH DIJELOVA ZA VITALNE KOČNE UREĐAJE

Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 24.01.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 24.01.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-282-3-161/16

SUKCESIVNA NABAVKA OPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 17.01.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.01.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-2-274-3-160/16

SUKCESIVNA NABAVKA MASTI, ULJA I TEČNOSTI
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 19.01.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 19.01.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-276-3-159/16

SUKCESIVNA NABAVKA MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA
Otvoreni postupak
Rok za dostavljanje ponuda je 17.01.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 17.01.2017. godine u 12,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-1-1-270-3-154/16

SUKCESIVNA NABAVKA AKUMULATORA ZA TERETNA, PUTNIČKA I ŠINSKA VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 04.01.2017. godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 04.01.2017. godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-269-3-155/16

NABAVKA GUMA VANJSKIH I UNUTRAŠNJIH ZA TERETNA VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Rok za dostavljanje ponuda je 22.12.2016.godine do 08,00 časova
Javno otvaranje ponuda je 22.12.2016.godine u 09,00 časova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1373-7-1-261-3-149/16

Obavještenja o nabavci su objavljena na Portalu javnih nabavki:  www.ejn.gov.ba