Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
LOT 2 : SLUŽBENE OBUĆE ZA ČUVARE-PORTIRE

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-238-4-11/18

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
LOT 1 : SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE-PORTIRE

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-238-4-10/18

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA DONJI STROJ (OBRTNO POSTOLJE) TERETNIH VAGONA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-225-4-9/18

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak - II put

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-210-4-116/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE PRUŽANJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-149-4-113/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-171-4-99/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-144-4-83/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE GENERALNE OPRAVKE MOTORA MAŠINE PLASSER DUOMATIC 08-32 BR 2325 I BR. 2328
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-155-3-56/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-2-155-4-79/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE NOVIH IMPREGNISANIH BUKOVIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-66-3-28/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-66-4-40/17

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-260-3-147/16

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE broj 1373-1-1-260-4-16/17