Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AMORTIZERA I GUMENO-METALNIH ELEMENATA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-212-3-91/17 od 14.11.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 94/19 od 03.01.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU TEHNIČKE PLASTIKE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-227-3-109/17 od 15.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 79/18 od 03.01.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE STANICE (ESTW L90-5)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-224-3-100/17 od 11.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23710/17 od 28.12.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LOMLJENOG KAMENA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-222-3-101/17 od 11.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23673/17 od 28.12.2017.godine

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA ZBOG PROPUŠTANJA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA DA DOSTAVI DOKUMENTACIJU IZ ČLANA 45. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LOŽ ULJA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA SEKCIJE VUČE VOZOVA DOBOJ I OŠV DOBOJ ZA GREJNU SEZONU 2017/2018.GODINU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-172-3-71/17 od 04.10.2017.g.

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA broj V-5. 22345/17 od 12.12.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU BOJA, LAKOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA FARBANJE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-209-3-89/17 od 13.11.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22347/17 od 12.12.2017.godine