Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU TREĆERANGIRANOG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MASTI I ULJA
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU TREĆERANGIRANOG PONUĐAČA broj V-5. 4994/18 od 15.03.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-244-3-121/17 od 26.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3713/18 od 27.02.2018.godine

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MASTI I ULJA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-223-8-124/17 od 27.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA broj V-5. 3578/18 od 23.02.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OBRAZACA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-251-3-122/17 od 26.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3577/18 od 23.02.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ORIGINAL TONERA
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2913/18 od 12.02.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-242-3-114/17 od 22.12.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2113/18 od 01.02.2018.godine