Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE I ODRŽAVANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA DACIA SANDERO I RENAULT FLUENCE U GARANTNOM ROKU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-150-3-51/17 od 15.09.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 17608/17 od 10.10.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU LJEPILA, SPUŽVI I STIROPORA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-143-3-50/17 od 15.09.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 17303/17 od 06.10.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LESOMINSKIH OBLOGA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-151-3-52/17 od 18.09.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 17298/17 od 06.10.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU :
LOT 1 : KOČIONE PAPUČE OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441- I 661 I
LOT 2: KOČIONE PAPUČE OD SIVOG LIVA ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-127-3-45/17 od 29.08.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5.16655/17 od 28.09.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU NOVIH IMPREGNISANIH BUKOVIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak - drugi put
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-120-3-41/17 od 21.08.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16352/17 od 25.09.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU, 2018. GODINU I 2019. GODINU OD STRANE EKSTERNE - NEZAVISNE REVIZIJE
Otvoreni postupak sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-24-3-20/17 od 21.06.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16052/17 od 20.09.2017.godine