Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA SANACIJE KROVA I OLUKA NA ROBNOM MAGACINU STANICE BANJA LUKA (SEKCIJA ZA STD BANJA LUKA)
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-3-396-3-167/15 od 26.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26236/15 od 30.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE, STARTNE AKU-BATERIJE I SUHI ELEMENTI) I AKU BATERIJE ZA ELEKTRO-ENERGETSKA POSTROJENJA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - drugi put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-388-3-164/15 od 26.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 25658/15 od 22.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE STATIČKOG ISPITIVANJA STUBOVA KONTAKTNE MREŽE U STANICI VRBANJA I ČELINAC
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - drugi put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-345-3-144/15 od 27.10.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 25211/15 od 16.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE REKLAMNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-394-3-162/15 od 25.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 25213/15 od 16.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE POPRAVKE STRUGOVA, "RAFAMET" (NOV CNC STRUG ZA OBRADU PROFILA TOČKA NA OSOVINI SLOGA, TIP UBF 125 I MODERNIZOVANI CNC STRUG ZA OBRADU PROFILA TOČKA NA OSOVINI SLOGA TIP RAFAMET UBB 112/2 N) U DOBOJU I BANJA LUCI
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-378-3-159/15 od 23.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 24983/15 od 14.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MAŠINE ZA PERFORIRANJE (PERNUMA PERFOSTAR E/A, EL) - NUMERATOR ZA IZDAVANJE FIP KARATA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - drugi put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-362-3-152/15 od 04.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 24053/15 od 03.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE OSIGURAČA, SIJALICA I GRLA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-356-3-149/15 od 28.10.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23650/15 od 30.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE TRANSFORMATORA, RELEJA I SKLOPKI
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-354-3-147/15 od 28.10.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23644/15 od 30.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE SS UREĐAJA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-355-3-148/15 od 28.10.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23649/15 od 30.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE JAVNE NABAVKE ETANOLIRANJA MJERNE KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-158-3-41/15 od 26.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 21019/15 od 29.10.2015.g.