Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora u postupku javne prodaje:
Lot 1: Zastava-Jugo Koral 55, god.proizvodnje 1997, snaga u kw 55, zapremina motora u cm³ 1116,
Lot 2: Zastava Jugo Skala 101,55 CP god.proizvodnje 1997, snaga kw 40, zapremina motora u cm³ 1116,
Lot 3: Zastava-Jugo Florida 1,3 CV, god.proizvodnje 2001, snaga u kw 48, zapremina motora u cm³ 1299,
Lot 4: Zastava-Jugo Skala 101, CE PZK, god.proizvodnje 1997, snaga u kw 40, zapremina motora u cm³ 1116,
Lot 5: Renault Megan 1,9 D, god.proizvodnje 1996, snaga u kw 47, zapremina motora u cm³ 1870,
Lot 6: Renault Laguna, god.proizvodnje 1997., snaga u kw 62, zapremina motora u cm³ 2188 - drugi put

Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora broj V-5. 80/18 od 03.01.2018.godine

Javni oglas o neposredna prodaja starih bačvi

Prodaja robe započet će od 14.12.2017.godine, i trajaće do isteka zaliha

Javno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju rashodovanih putničkih motornih vozila - drugi put

Lot 1 : Zastava-Jugo Koral 55, god. proizvodnje 1997, snaga u kw 55, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 2 : Zastaba-Jugo Koral 101, 55 CP, god. proivodnje 1997, snaga u kw 40, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 3 : Zastava-Jugo Florida 1,3, CV, god. proivodnje 2001, snaga u kw 48, zapremina motora u cm³ 1299
Lot 4 : Zastava-Jugo Skala 101, CE PZK, god. proizvodnje 1997, snaga u kw 40, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 5 : Renault Megan 1,9 D, god. proivodnje 1996, snaga u kw 47, zapremina motora u cm³ 1870
Lot 6 : Renault Laguna, god. proizvodnje 1997, snaga u kw 62, zapremina motora u cm³ 2188

Javno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju 7 lotova

Lot 1: stare šine (u ukupnoj količini od cca 25,30 tona), - prvi put
Lot 2: stare skretnice i skretnički dijelovi (u ukupnoj količini od cca 8,00 tona) - prvi put,
Lot 3: stari monoblok točak (u ukupnoj količini od cca 10,00 tona) - prvi put,
Lot 4: staro želјezo nesortirano (u ukupnoj količini od cca 10,00 tona) - prvi put,
Lot 5: stara otpadna špena (u ukupnoj količini od cca 5,00 tona) - prvi put,
Lot 6: stare kočione papuče (u ukupnoj količini od cca 35,00 tona) - prvi put i
Lot 7: stare bačve (u ukupnoj količini od 80 kom.) - prvi put.

Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za sprovođenje javnog nadmetanja za javnu prodaju rashodovanih putničkih automobila za:

Lot 1: Zastava-Jugo Koral 55, god.proizvodnje 1997, snaga u 55 kw, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 2: Zastava-Jugo Skala 101 55 SR, god.proizvodnje 1997, snaga u 40 kw, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 3: Zastava-Jugo Florida 1,3, CV-biznis, god.proizvodnje 2001, snaga u 48 kw, zapremina motora u cm³ 1299
Lot 4: Zastava Skala 101 55 SE PZK, god.proizvodnje 1997, snaga u 40 kw, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 5: Reno-Megan 1,9 D, god.proizvodnje 1996, snaga u 47 kw, zapremina motora u cm³ 1870
Lot 6: Renault Laguna limuzina, god.proizvodnje 1997., snaga u 62 kw, zapremina motora u cm³ 2188

Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora broj V-5. 18767/17 od 27.10.2017.godine

Javno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju rashodovanih putničkih automobila - prvi put

Lot 1 : Zastava-Jugo Koral 55, god. proizvodnje 1997, snaga u kw 55, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 2 : Zastaba-Jugo Koral 101, 55 CP, god. proivodnje 1997, snaga u kw 40, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 3 : Zastava-Jugo Florida 1,3, CV, god. proivodnje 2001, snaga u kw 48, zapremina motora u cm³ 1299
Lot 4 : Zastava-Jugo Skala 101, CE PZK, god. proizvodnje 1997, snaga u kw 40, zapremina motora u cm³ 1116
Lot 5 : Renault Megan 1,9 D, god. proivodnje 1996, snaga u kw 47, zapremina motora u cm³ 1870
Lot 6 : Renault Laguna, god. proizvodnje 1997, snaga u kw 62, zapremina motora u cm³ 2188

Javno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju 7 lotova

Lot 1: stare šine (u ukupnoj količini od cca 150,00 tona), - prvi put
Lot 2: stare skretnice i skretnički dijelovi (u ukupnoj količini od cca 49,00 tona) - prvi put,
Lot 3: stari monoblok točak (u ukupnoj količini od cca 10,00 tona) - prvi put,
Lot 4: staro želјezo nesortirano (u ukupnoj količini od cca 56 tona) - prvi put,
Lot 5: stara otpadna špena (u ukupnoj količini od cca 20,00 tona) - prvi put,
Lot 6: stare kočione papuče (u ukupnoj količini od cca 66,00 tona) - prvi put i
Lot 7: stare bačve (u ukupnoj količini od 80 kom.) - prvi put

Rok za prijem ponuda je 23.06.2017. godine do 11:30 časova
Otvaranja ponuda je 23.06.2017. godine u 12,00 časova

Javno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju 14 lotova

Lot 1: stare šine (u ukupnoj količini od cca 199,53 tone),
Lot 2: stare skretnice i skretnički dijelovi (u ukupnoj količini od cca 81,80 tona),
Lot 3: stari monoblok točak (u ukupnoj količini od cca 131,09 tona),
Lot 4: stari obruč od točka-bandaž (u ukupnoj količini od cca 1,60 tona),
Lot 5: staro željezo nesortirano (u ukupnoj količini od cca 67,80 tona),
Lot 6: stara otpadna špena (u ukupnoj količini od cca 30,00 tona),
Lot 7: stari kolosiječni pribor (u ukupnoj količini od cca 13,50 tona),
Lot 8: stare kočione papuče (u ukupnoj količini od cca 152,46 tona),
Lot 9: stare bačve (u ukupnoj količini od cca 100 kom.),
Lot 10: stari aluminijum (u ukupnoj količini od cca 2,40 tona),
Lot 11: stari otpadni bakar (u ukupnoj količini od cca 1,50 tona),
Lot 12: stari akumulatori (čelični) (u ukupnoj količini od cca 0,47 tona),
Lot 13: stari akumulatori (olovni) (u ukupnoj količini od cca 3,52 tona),
Lot 14: otpadni bakar u kablu (u ukupnoj količini od cca 0,80 tona)

Javno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju:

- ŽAT centrala – Iskra OM60 – 600 priključaka (Doboj – Lipac)
- ŽAT centrala – Iskra OM60 – 60 priključaka (Doboj – CP2)
- ŽAT centrala – Iskra OM60 – 60 priključaka (Modriča)

Rok za prijem ponuda 05.10.2016.g. do 11,00 časova
Otvaranje ponuda 05.10.2016.g. u 11,30 časova

Javno nadmetanje za prikupljane pisanih ponuda za prodaju:

- za staro željezo debljine od 1-3 mm (u količini od 45,78 T),
- za staro željezo debljine od 3-6 mm (u količini od 75,00 T),
- za staro željezo debljine od 6-10 mm (u količini od 1.045,58 T),
- za staro željezo debljine iznad 10 mm (u količini od 246,61 T),
- za stare točkove vagona i stare osovine (osovinski slogovi) : (u količini od 1.057,49 T)

Rok za prijem ponuda 05.10.2016.g. do 12,30 časova
Otvaranje ponuda 05.10.2016.g. u 13,00 časova