Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Javno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju starog aluminijuma - drugi put

Rok za prijem ponuda 25.06.2015.g. do 11,30 časova
Otvaranje ponuda 25.06.2015.g. u 12,00 časova

Prodaja starog aluminijuma i starih monoblok točkova

Prodaja starog željeza

Ponovno javno nadmetanje za prodaju

Poziv za javnu prodaju