Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Kao najviši organ, Skupština akcionara donosi Statut i druge poslovne akte u skladu sa zakonom. U nadležnosti Skupštine je i donošenje plana poslovanja, revidiranog plana poslovanja i programa investicija. Ovaj organ imenuje i razrješava Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, odlučuje o poslovnom povezivanju sa drugim privrednim društvima, odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara
Milan Bešir, dipl. inž. saob.
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
tel: + 387 53 222 629
faks: + 387 53 222 629

Ispravka Zapisnika sa nastavka 31. redovne sjednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa NASTAVKA 31. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Materijal za nastavak 31. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa 31. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Saziv i materijal za 31 redovnu - godišnju Skupštinu akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Zapisnik sa 14. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS

Materijal za 14. vanrednu Skupštinu Akcionara - dio IV

Materijal za 14. vanrednu Skupštinu Akcionara - dio II

Materijal za 14. vanrednu Skupštinu Akcionara - dio III

Materijal za 14. vanrednu Skupštinu Akcionara - dio I

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala - obavještenje povjeriocima (drugo)

Zapisnik sa ponovljene 30. redovne-godišnje sjednice Skupštine akcionara sa Statutom Željeznica RS a.d. Doboj

Notarski zapisnici sa 30. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku sa pozivom povjeriocima

Izvještaj sa održane ponovljene 30. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara

Zаpisnik sа 30. rеdоvnе - gоdišnjе sјednice Skupštinе аkciоnаrа Žеlјеznicа RS (nеоdržаnе)

Obavijest o neodržavanju 30. redovne sjednice Skupštine akcionara

Materijal za 30. redovnu-godišnju sjednicu Skupštine akcionara

Materijal za 13. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Statut o I (prvim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj

Statut Željeznica Republike Srpske A.D. Doboj (jul 2015.)