Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željeznice Republike Srpske i Visoka škola strukovnih studija Beograd zaključile su Sporazum o osnovnim i specijalističkim studijima za radnike ŽRS radi omogućavanja pogodnosti i posebnih uslova za studiranje radnika na toj visokoškolskoj ustanovi.

Zainteresovani radnici ŽRS, koji ispunjavaju uslove iz Internog oglasa objavljenog na oglasnoj tabli naše internet stranice, kao i oglasnim tablama organizacionih dijelova preduzeća, pogodnosti mogu koristiti već od ove školske godine, u trećem upisnom roku.

Radnici mogu da se prijave za upis na prvu godinu osnovnih strukovnih studija (180 ESPB) na studijske programe: željeznički saobraćaj; željezničko mašinstvo; elektrotehnika u saobraćaju; željezničko građevinarstvo; javni gradski i industrijski saobraćaj; komercijalno poslovanje željeznice;  inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju.

Studijski programi za specijalističke strukovne studije (240 ESPB) su: željeznički saobraćaj; željezničko mašinstvo; elektrotehnika u saobraćaju; željezničko građevinarstvo; javni gradski i industrijski saobraćaj; komercijalno poslovanje željeznice; zaštita životne sredine i energetska efikasnost.

Pozivaju sve svi zainteresovani radnici Željeznica Republike Srpske, koji ispunjavaju zahtijevane uslove, da se prijave na interni oglas i iskoriste pogodnosti i posebne uslove za studiranje na Visokoj školi strukovnih studija Beograd koji je omogućen potpisivanjem Sporazuma.

INTERNI OGLAS, sa svim neophodnim informacijama i uslovima za upis, možete pogledati ovdje.