Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

U sklopu pripreme projekta "Restrukturisanje Željeznica RS", koji će se sprovoditi uz podršku Svjetske banke, a prema zahtjevima politika i procedura Svjetske banke koje se odnose na socijalna pitanja i zaštitu životne sredine, pripremljen je dokument “Socijalna procjena - konacna verzija“, na srpskom jeziku.

Konačna verzija rezultat je konsultacija koje su sprovedene tokom septembra 2017. godine.

Dokument “Socijalna procjena - konacna verzija“ možete pogledati ovde, a dokument "Lista pitanja za Plan za upravljanje životnom sredinom" možete pogledati ovde.