Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Uprava Željeznica Republike Srpske upoznala je predstavnike reprezentativnih sindikata sa aktivnostima koje se provode u procesu organizacionog restruturiranja preduzeća,  provođenju zaštitnih  mera i aktivnosti u cilju zaštite zaposlenih od pojave i širenja virusa COVID -19, isplati aprliske plate, kao i načinu obračuna plate zaposlenima koji koriste plaćeno odsustvo.

Na sastanku je usaglašeno da se saradnja sa sindikalnim predstavnicima željeznica  intenzivno nastavlja, te da su obe strane saglasne sa aktivnostima  koje se provode u procesu organizacionog restrukturiranja Željeznica Republike Srpske.Takođe, predstavnici reprezentativnih sindikata željeznica imaju obavezu da i sve ostale sindikalne organizacije u ŽRS upoznaju sa dogovorenim i usaglašenim stavovima, kao i narednim aktivnostima uprave preduzeća.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske ukazao je na neophodnost nošenje zaštitnih maski i rukavica, zaposlenih u cilju lične i opšte zaštite od virusa korona. Zaštitna sredstva moraju biti obezbeđena za svakog zaposlenog,  podela se vrši uz evidenciju utroška i ravnomernu raspodelu, s tim da prioritet u podeli imaju zaposleni u izvršnoj službi iz razloga specifičnosti posla koji obavljaju.

-Boravio sam proteklih dana na terenu i obilaskom određenih organizacionih jedinica u preduzeću, ne mogu reći da sam zadovoljan onim što sam zatekao. Neophodno je da svi zaposleni bez izuzetaka, koriste zaštitna sredstva i za to su direktno zaduženi njihovi neposredni rukovodioci, koji imaju obavezu da u okviru podele zaštitnih maski i rukavica zaposlenima, iznova ukažu i na obavezu nošenja istih, te poštovanje propisanih mera a sve u cilju opšte zaštite – istakao je vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Slavko Gligorić.

Kada su u pitanju zaposleni  u Željeznicama Republike Srpske koji su u periodu  pandemije koristili ili koriste pravo na plaćeno odsustvo, dogovoren je obračun i isplata osnovne plata za sate korištene u okviru plaćenog odsustva.

Na sastanku je dogovoreno da će sastanci sa svim sindikalnim predstavnicima od ukupno osam sindikalnih organizacija koliko ih je u Željeznicama Republike Srpske, biti organizovani čim se steknu neophodni uslovi za održavanje istih.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com