Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na današnjem sastanku članova uprave Želјeznica Republike Srpske i ministra saobraćaja i veza RS bilo reči o poslovnoj politici i realizaciji planskih aktivnosti preduzeća, dok su sa predsednicima reprezentativnih sindikata ŽRS  dominirale teme oko izrade pravilnika o sistematizaciji, kolektivnog ugovora kao i procesa restrukturisanja.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović, rekao je da su Želјeznice Republike Srpske u fazi organizacionog restrukturisanja tokom kojeg treba doći do najpovolјnijeg koncepta kako bi bile samoodrživi privredni subjekat.

Nakon sastanka sa članovima uprave i predsednicima reprezentativnih sindikata Želјeznica RS, ministar Popović rekao je da se u skladu sa evropskim direktivama, traži razdvajanje poslova operacija i infrastrukture.

Popović je rekao da će se na kraju procesa precizno znati da li će to biti holding ili neki drugi oblik, ali da neće proći bez saglasnosti ministarstva, niti mimo modela koji će se postići na zajedničkoj radnoj grupi konsultanata, Svetske banke, uprave Želјeznica RS i sindikata ŽRS.

On je istakao da će sasvim sigurno doći do zadovolјavajućeg oblika organizovanja Želјeznica Republike Srpske i da se ne isklјučuje mogućnost prepisivanja određenih, već postojećih modela koji odgovaraju konceptu u kojem treba da posluju Želјeznice RS, te da budu održiv privredni subjekat.

-Ne mislim da je najveći problem čak ni u ovoj fazi kako ćemo doći do planiranog broja radnika. To je posao koji mora završiti uprava preduzeća u saradnji sa sindikatom i mislim da smo nadomak tog cilјa - izjavio je ministar saobraćaja i veza RS Đorđe Popović.

Ministar Popović rekao je da Želјeznice RS trenutno više opterećuju profesionalne kompetencije na određenim pozicijama, odnosno disproporcija onoga što je neophodno da bi sistem funkcionisao i profesionalne kompetencije zaposlenih.

Naglasio je da je sadašnja uprava ŽRS ostvarila jedan drugačiji vid komunikacije sa sindikatima i poručio da je siguran da će to doneti dobro rešenje, jer svako rešenje koje donese sama uprava, ili eventualno sindikati kroz klasične oblike sindikalne borbe u principu je radikalno  i nije dobro.

Ministar Popović je ukazao da sistematizacija godinama funkcioniše na bazi dva dokumenta i da se primjenjuju po potrebi jedan, a po potrebi drugi, što se mora prevazići i da se nada da će takvi problemi ubuduće biti prošlost.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Želјeznica Republike Srpske Slavko Gligorić, rekao je nakon sastanka da je osnovni zadatak ŽRS proces organizacionog i finansijskog restrukturisanja preduzeća.

-Izrazio bih zahvalnost ministru saobraćaja i veza RS, na današnjoj poseti i podršci koju nam je pružio da Želјeznice Republike Srpske idu putem koji su zacrtale, i u tome budu uspešne. Izuzetno sam zadovolјan sastankom koji smo održali, koji je bio veoma konstruktivan. Same aktivnosti u procesu restrukturisanja su zbog situacije uzrokovane virusnom infekcijom COVID 19, bile usporene kao i svuda, ali nastavlјamo rad u kontinuitetu. Zakazuje se novo ročište pred Privrednim sudom i već su  dogovoreni sastanci sa konsultantima i nastavak aktivnosti – istakao je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Slavko Gligorić.

Kada je u pitanju sistematizacija radnih mesta, Gligorić je naglasio da uprava ŽRS insistira i radi na tome na tome da nijedan radnik ne ostane bez posla.

-Upravo sistematizacija, zbog radnika koji su ograničenih radnih sposobnosti, ratni vojni invalidi i invalidi rada njih oko 320, ne želimo nijednog momenta da ih ugrozimo i ostavimo bez posla. Želimo da nađemo najbolјe rešenje koje će zadovolјiti i te radnike, njihove porodice kao i sam proces restrukturisanja. Rešavaćemo ova pitanja raspoređivanjem radnika na odgovarajuća radna mesta, a pitanje ratnih vojnih invalida rešavaćemo zakonski sa Ministarstvom za boračko – invalidska pitanja RS, s tim da nijedan zaposleni ne bude ugrožen – rekao je Gligorić.

Kada je u pitanju organizaciono restrukturisanje  Želјeznica Republike Srpske model još uvek nije definisan istakao je Gligorić.

-Stav uprave Želјeznica Republike Srpske, koji je podržan od strane resornog ministarstva, jeste da se ugledamo na dobre primere i najprihvatlјivije modele, koji su najbolјi za ovako malo preduzeće kao što su ŽRS. Pored finansijskog razdvajanja koje ćemo uraditi, nastojaćemo da ostavimo jedno vertikalno preduzeće, ali niti u jednom segmentu ne želimo dozvoliti da se deo preduzeća odvoji od te celine – naglasio je vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Slavko Gligorić.

Predsednik reprezentativnog sindikata Želјezničara RS Jelenko Dobraš, istakao je da je na današnjem sastanku vođen dobar dijalog i utvrđen zajednički stav da proces restrukturiranja mora biti proveden na najbolјi način.

-Smatramo da je ŽRS najbolјe organizovati na način holdinga, odnosno da ne dođe do potpunog razdvajanja preduzeća –rekao je Dobraš.

Dobraš je takođe napomenuo da je neophodno u što skorijem  periodu zakonski rešiti pitanje radnika koji su invalidi rada i rata.

Zajednički stav učesnika sastanka bio je da se samo razgovorom mora doći do najbolјeg rešenja.


 

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com