Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

“Željeznice Republike Srpske” sprovode proces restrukturisanja preduzeća predviđenom dinamikom koji će biti okončati ove godine, uprkos otežanim okolnostima prouzrokovanim pandemijom virusa korona, a od naredne godine poslovaće prema novom sistemu, rekao je Srni generalni direktor Slavko Gligorić.

Gligorić je podsjetio da je u martu 2017. godine, od kada je počelo restrukturisanje “Željeznica”, ova kompanija imala uposleno 3.098 radnika, a da ih je zaključno sa 28. julom tekuće godine zaposleno 2.235, odnosno za 863 manje.

Po okončanju procesa restrukturisanja predviđeno je da u “Željeznicama Srpske” bude uposleno 2.098 ranika.

Gligorić je istakao da su ispoštovani i da se prate zacrtani rokovi kada je riječ o finansijskom, odnosno organizacionom restrukturisanju ove komapnije.

Određena kašnjenja, naveo je on, prate proces vlasničkog restrukturisanja nastalih zbog poštivanja preventivnih mjera sa kojim se susreće Okružni privredni sud u Doboju u postupku ročišta za ispitivanje prijavljenih potraživanja, kojih ima oko 140.

“Ročište koje je bilo zakazano za 21. maj je odgođeno zbog propisane mjere da se ne dozvoljavaju okupljanja više od 50 lica u zatvorenom prostoru”, naveo je Gligorić i izrazio nadu da će institucije pronaći način da se postupak privede kraju u predviđenom roku od šest plus tri mjeseca.

Gligorić je naglasio da će već od naredne godine “Željeznice Republike Srpske” poslovati prema novom sistemu, a da cijeli proces restrukturisanja prati resorno ministarstvo uz preporuke konsultantske kuće “Dilojt”, kao i Svjetska banka.

On je podsjetio da projekat restrukturisanja “Željeznica Republike Srpske” ima za cilj unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti preduzeća, za šta je Svjetska banka izdvojila kreditna sredstva od 51.300.000 evra.

“Nažalost, zbog pojave pandemije kovida 19, otežana je međusobna komunikacija jer su putovanja otežana i zabranjena, te timovi rade na daljinu, odnosno putem elektronske pošte i sastanaka koji se održavaju putem `Skajpa`”, rekao je Gligorić.

On je pojasnio da se organizaciono restrukturisanje odnosi na razdvajanje operacija i infrastrukture na dvije računovodstveno i upravljački potpuno razdvojene organizacione jedinice unutar jednog privrednog društva, te na formiranje profitnih centara od postojećih organizacionih jedinica, usluge konsultanata i informatizaciju društva.

“Nova organizacija podrazumijeva uvođenje novog finansijsko–računovodstvenog sistema putem koga će se pratiti svi procesi unutar preduzeća, razvoj i primjena finansijski prihvatljivih i održivih srednjoročnih planova poslovanja, te razvoj i primjena višegodišnjih ugovora o prevozu putnika i održavanju infrastrukture između Vlade Republike Srpske i `Željeznica Srpske`”, rekao je Gligorić.

Kada je riječ o poslovanju “Željeznica” u okolnostima pada privredne aktivnosti i smanjene potražnje za uslugama, Gligorić je na osnovu novih pozitivnih pokazatelja izrazio nadu da će se realizovati godišnji plan prevoza robe, ali da to neće uspjeti sa putničkim.

Gligorić je naveo da su u procesu restrukturisanja ove kompanije uključene i sindikalne organizacije, a sastanke sa njima ocijenio je kao korektne, s obzirom na to da su upoznati i svjesni problema i okolnosti pod kojim se proces odvija.

On je najavio da će prije kraja tekuće godine biti završene aktivnosti na donošenju novog pravilnika o sistematizaciji i organizaciji, kao i kolektivnog ugovora, na kojima se radi timski sa sindikalnim predstavnicima, i za koji postoje gotovi prijedlozi koji treba da se upakuju.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com