Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Uspješna realizacija restrukturisanja preduzeća Želјeznice Republike Srpske, koja se sprovodi uz finansijsku i tehničku podršku Svjetske banke, od izuzetne je važnosti za poslovanje i stabilnost ovog preduzeća ali i za Republiku Srpsku, rečeno je na sastanku održanom u Vladi RS.

Na zajedničkom sastanku održanom putem video linka sa predstavnicima Svjetske banke konstantovano je, da je za dugoročnu uspješnost reforme veoma važno jasno opredjelјenje po pitanju modela za organizaciono restrukturisanje.

Na sastanku je razgovarano i o dosadašnjoj saradnji i implementaciji zajedničkih aktivnosti u vezi sa projektom restrukturisanja javnog preduzeća Želјeznice Republike Srpske, koji se sprovodi kroz tri komponente: finansijsko restrukturisanje, restrukturisanje radne snage i organizaciono restrukturisanje.

Premijer Višković je istakao da će Vlada Republike Srpske, preko resornog ministartva, a u saradnji sa Upravom preduzeća i predstavnicima sindikata u Želјeznicama Republike Srpske, uz tehničku podršku Svjetske banke, sagledati sve prednosti i nedostatke predloženih modela, te donijeti odluku koja će obezbjediti dugoročnu održivost i stabilnost Želјeznica Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović i direktor Želјeznica Republike Srpske Slavko Gligorić.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com