Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Nakon što je na prugama Željeznica Republike Srpske izvršeno merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže, prvi preliminarni rezultati pokazali su da stanje kontaktne mreže, zadovoljava propisane standarde.

Željeznice Republike Srpske su merenja geometrijskih parametara kontaktne mreže na otvorenoj pruzi i glavnih prolaznih staničnih koloseka, izvršile na elektrificiranoj pruzi i to na relacijama: Doboj – Maglaj, Doboj – Srpska Kostajnica na levom i desnom koloseku, kao i  Srpska Kostajnica  - Šamac, Srpska Kostajnica - Banjaluka, Banjaluka – Novi Grad, Novi Grad – Volinja i Novi Grad – Blatna.

Merenje i ispitivanje geometrijskih parametara kontaktne mreže Željeznica Republike Srpske mernim kolima, izvršeno je prema  operativnom planu merenja i u skladu sa važećim standardima i pravilnicima. 

Merenje geomerijskih parametara mernim kolima opremljenim najsavremenijom mernom opremom, izvršila je licencirana kompanija „ATM BG d.o.o.“ iz Beograda.

Prvi put na prugama Željeznica Republike Srpske korištena je beskontaktna laserska medota merenja.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com